Workshop for fagfolk om indsatser mod vold

Fredag den 10. november afholdt Dialog mod Vold i samarbejde professor Ask Elklit og forskningsassistent Sarah Bøgelund Dokkedahl fra Videnscenter for Psykotramatologi / SDU workshop for fagprofessionelle fra hele landet om indsatser mod vold i nære relationer. Workshoppen blev afholdt som led i en national undersøgelse af partnervoldsdynamikker, som vi gennemfører i samarbejde. Vi havde samlet udvalgte repræsentanter fra politi, kommuner, sundhedsområdet, socialstyrelsen, mandecentre, ligestillingsministeriet og kvindekrisecentre.

Visioner for fremtiden

Formålet med workshoppen var at skabe et fremtidsværksted, hvor de fagprofessionelle kunne diskutere, hvilke voldsformer de møder hos voldsudsatte familier og hvilke indsatser de ville ønske fandtes.

Direktør i Dialog mod Vold Susanne Magnusson åbnede workshoppen med ordene:

”I Dialog mod Vold arbejder vi for at alle der lever med vold – uanset hvor de bor i landet og uanset hvilken form for vold der er tale om – kan få hjælp. Voldsudøvere skal have hjælp til at stoppe deres voldelige adfærd og voldsudsatte skal have hjælp til at bearbejde skadevirkningerne af den vold de har været udsat for. Og vi skal bryde med tabuer og fastlåste forestillinger. Voldsdynamikker er ofte komplekse, men børnene er altid de primære ofre og derfor skal fokus altid være på børnene. Det er skadeligt for børn at vokse op med vold, uanset om det er far eller mor eller begge forældre der er voldelige. Det er vigtigt, at vi også opdager de familier, hvor forældrene er gensidigt voldelige mod hinanden. Så børnene i disse familier ikke bliver glemt”.

Vold skal aftabutiseres

Til workshoppen blev det diskuteret hvordan indsatsen mod vold i nære relationer kan forbedres, behovet for oplysning og viden omkring voldsproblematikken samt hvordan volden kan aftabuiseres. Yderligere blev det påpeget af alle deltagere, at den tidlige indsats er essentiel i bekæmpelsen af vold i nære relationer.

Her er nogle af deltagernes input fra dagen:

”Vi mangler ambulante forløb”, ”Der er mange steder i landet, hvor man ikke kan få hjælp når vold er en del af problematikken”, ”Det kræver stor faglig viden for at behandle i de her sager”, ”Der mangler den politisk opbakning og finansiering til en langvarende og tværgående indsats”, ”vi mangler interventionscenteret fra Østjylland, der tidligere løftede den tidlige indsats”, ”Dialog mod Vold har et godt tilbud til både udøver, udsat og børn, men det er kun i de tre største byer”  ….

Dette var blot nogle af de mange gode input der kom og som forskerne fra SDU nu vil arbejde videre med. I Dialog mod Vold siger vi stort tak til alle der deltog. Tak for det store engagement. Det var meget opmuntrende at se så mange faglige eksperter samlet og så engageret i at få stoppet volden og sikret den rette hjælp.

 

Du kan læse mere om Dialog mod Volds behandling her