(Billede: Socialstyrelsen)

Danmark har i de sidste mange måneder været ramt af en krise, der har vendt op og ned på hverdagen hos familier landet over.

I Dialog mod Vold tænker vi særligt meget på de familier, hvor der er vold.

I forbindelse med nedlukningen spurgte vi de klienter, vi havde i behandling for voldsudøvelse, hvordan nedlukningen påvirkede deres hverdag. 43% svarede, at de havde oplevet, at deres udfordringer blev forværret. De fremhævede blandt andet mere angst i hverdagen, manglende motivation for behandling, mere stress, isolation og mistet rutine.

Lev Uden Vold lavede i forbindelse med nedlukningen en undersøgelse af partnervold i Danmark. De peger også på, at nedlukningen for nogle voldsudsatte og voldsudøvere har forværret den mentale trivsel.

Vi ved, at volden i nogle tilfælde er blevet værre. Men vi ved også, at volden i nogle tilfælde er blevet mindre. Nogle voldsramte familier oplever eksempelvis mere ro, fordi der er mindre aktivitet og stress i hverdagen.

Det tyder altså på, at det er forskelligt, hvordan vold i en familie påvirkes, når en krise udefra rammer.

Vi skal være opmærksomme på hinanden

I dag påvirker coronakrisen stadig hverdagen. Løbende kommer der nye restriktioner, der kan påvirke overskud og udfordringer.

I familier hvor der er vold, ser vi ofte social distancering fra omgangskreds, venner og familie. I denne tid, hvor der laves retningslinjer om ekstra afstand og begrænsede forsamlinger, er det derfor meget vigtigt, at vi husker hinanden på at søge hjælp.

Hvis du selv oplever voldsomme konflikter – eller kender en, der gør – er der nemlig hjælp at hente.

Dialog mod Vold tilbyder gratis psykologbehandling til hele den voldsramte familie. Ring til os på 35 30 17 17. 

Lev Uden Vold Nationale hotline 1888 tilbyder hjælp og rådgivning hele døgnet til voldsudøvere, voldudsatte og pårørende.