I weekenden offentliggjorde Maryfonden og LOKK en ny undersøgelse med vigtig viden om omfanget og karakteren af partnervold i forbindelse med graviditet

Undersøgelsen viser, at voldsudsatte kvinder, der har ophold på et kvindekrisecenter, oplever, at volden bliver værre efter graviditeten og efter barnets fødsel. Rapporten understreger vigtigheden af, at vi som samfund øger fokus på sårbarheden omkring gravide, der lever i et voldeligt forhold. Graviditeten bør være en tryg tid, og alle fortjener at leve et liv uden vold.

I Dialog mod Vold arbejder vi dagligt på at nedbringe antallet af voldsudsatte mænd og kvinder ved at sætte ind, hvor volden starter. I et samarbejde med Østifterne, Amager og Hvidovre Hospital har vi siden 2019 arbejdet med at screene gravide for partnervold. Screeningsprojektet har hjulpet med at opspore 1-3 kvinder eller par ugentlig, der ellers ikke ville have fået tilbudt den nødvendige hjælp. Resultaterne taler for sig selv og er blot endnu en indikator for vigtigheden af at få udbredt tiltag som dette i hele landet.

Du kan læse hele rapporten her: PARTNERVOLD FØR, UNDER OG EFTER GRAVIDITET – En undersøgelse af partnervold i forbindelse med graviditet blandt kvinder på danske krisecentre.