Vi har altid kunnet konstatere, at vold i nære relationer er et udbredt problem i Danmark. Volden omfatter ifølge de seneste undersøgelser omkring 38.000 kvinder og 19.000 mænd. På trods af flere tiltag for at stoppe volden, ser det ikke ud til at tallene reduceres. Dertil kommer de mange børn eller nære slægtninge, der også bliver involveret i volden, direkte eller indirekte.

Det har Dialog mod Volds direktør, Jesper Rønn-Simonsen kommenteret på i et læserbrev i Berlingske. Han rejser spørgsmålet: Hvordan kan det være, at volden får lov til at fortsætte?

Øget fokus på udøver som en løsning på problemet

Et bud er, at man i Danmark først og fremmest har fokus på behandling af ofrene. De ofre, som man får kendskab til via politiet, skadestuerne og krisecentrene.

Der er ingen tvivl om, at det er vigtigt at voldsofrene får den nødvendige behandling og omsorg. Det drejer sig især om den hjælp, en voldsudsat får igennem systemet. Men systemet har også sine begrænsninger, hvilket bl.a. kommer til udtryk, når politiet gentagne gange må rykke ud til ”husspektakler”: hvis der ikke er grundlag for at rejse en sigtelse, må de køre igen. Familien lades altså igen alene tilbage, hvor volden kan fortsætte, indtil den forslåede partner tager på krisecenter, eller der bliver grundlag for at rejse en sigtelse.

Tilbage i hjemmet sidder voldsudøveren. Knap en tredjedel af voldsudsatte, der henvender sig på krisecentre, vender tilbage til hjemmet med risikoen for at volden fortsætter.

Vi er nødt til at gøre det bedre. Det gør vi ved ikke kun at stoppe den akutte vold, men også ved at forebygge den fremtidige vold. Det har vist sig at være effektivt at hjælpe voldsudøvere gennem behandling. Et år efter endt behandling rapporterer 82% af dem, vi behandler i Dialog mod Vold, at der ikke har været flere voldsepisoder i hjemmet.

Læs læserbrevet i Berlingske her.

I Dialog mod Vold tilbyder vi gratis psykologbehandling til hele den voldsramte familie.

Ring til os på 35 30 17 17