VOLD I HJEMMET: KOLLEGAEN KAN VÆRE VEJEN UD AF KRISEN

Vi kan ikke bare afskrive det, der foregår bag hjemmets fire vægge som privat. Vold er et samfundsproblem, som alle har et ansvar for at komme til livs. Det ansvar er der særlig mulighed for at løfte på arbejdspladsen.

Indlæg i Kristeligt Dagblad skrevet af Jane Korczak og Susanne Nour Magnusson

 Dialog mod vold_tilrettet_3

Hvert år oplever 39.000 mennesker i Danmark at blive udsat for fysisk vold fra deres kæreste eller ægtefælle. Som voldens yderste konsekvens bliver der i gennemsnit hver måned slået en kvinde ihjel af en enten nuværende eller tidligere partner. Bag disse skræmmende tal er der et endnu større antal børn, der dagligt overværer volden mellem far og mor. De tal må og skal vi gøre noget ved.

Den 25. november er det FN’s internationale mærkedag mod vold mod kvinder, og vi vil gerne bruge dagen til at slå et slag for, at arbejdspladsen tænkes ind som en vigtig medspiller i at bekæmpe problemet. Selvom mange ofre for vold har øget sygefravær og er isolerede, så er arbejdspladsen ofte det sted, hvor kontakten til andre mennesker er størst. Opmærksomme kollegaer og tillidsrepræsentanter er derfor uvurderlige ressourcer. Det gælder faktisk også, når det handler om at hjælpe de kolleger, der udøver volden.

Vi ved, at udøvere af partnervold ofte er ulykkelige over det, de udsætter deres elskede for, og selvom det måske er vores første instinkt at møde voldsudøveren med fordømmelse og hårde ord, så er det faktisk lige så vigtigt, at den, der udøver volden, bliver mødt med forståelse og en udstrakt hånd, ellers er der ingenting, der ændrer sig. Så fastholder vi blot voldsudøveren i det negative billede af sig selv, og det fører aldrig til forandring. Forudsætningen for, at det kan lade sig gøre, er, at virksomhederne gør sig nogle konkrete overvejelser om, hvordan man vil håndtere partnervolden – før man står med problemet. Man skal så at sige lave reglerne i fredstid, for at medarbejdere og ledere ved, hvordan man griber den svære samtale med kollegaen an. Helt konkrete personalepolitikker med en køreplan og en arbejdsdeling er en essentiel hjælp. At bevæge sig ind i kollegaens privatliv kan være et minefelt, der kræver overblik, refleksion og viden.

Organisationen Dialog mod Vold stopper volden gennem behandling af voldsudøveren, hjælper børnene og den voldsudsatte med de traumer, som volden har på- ført, og styrker forældreskabet, derfor samarbejder 3F og Dialog mod Vold, for det er godt, at arbejdspladsen på forhånd er klar over, hvad der findes af tilbud om behandling og rådgivning, hvis det bliver nødvendigt, samt ved, hvornår og hvordan det er bedst at sætte ind. De opmærksomme kollegaer og arbejdspladser med klare politikker kan ikke bare være med til at bryde et velbevaret tabu – de kan hjælpe alle parter, der er berørte af partnervold, og måske endda bryde nogle af de triste statistikker. Jane Korczak er næstformand i 3F, og Susanne Nour Magnusson er direktør for behandlingstilbuddet og organisationen Dialog mod Vold.

Læs hele avisen her, der kan du blandt andet finde relaterede artikler til emnet.