71% af de udøvere, vi har haft i behandling i Dialog mod Vold, er selv vokset op i hjem med vold. Det vil sige, at de enten selv er blevet udsat for eller har overværet vold i hjemmet.

I Dialog mod Vold har vi gennem årene haft mange mænd og kvinder i behandling. En tydelig tendens blandt størstedelen af vores klienter er, at volden har været en del af deres liv helt fra barndommen. For at komme i behandling hos Dialog mod Vold er forudsætningen, at den der udøver volden selv ønsker at tage ansvar for sine handlinger og selv tager kontakten til os.

‘Mange af de mennesker jeg møder i mit arbejde, har oplevet vold i deres barndom på den ene eller den anden måde. For eksempel ved at være vidne til vold mod en forælder, eller at nogen i deres nære relationer har være voldelige mod dem.’ – siger Kate, psykolog i Dialog mod Vold

Erkendelse, accept og bearbejdning

I behandlingen hos Dialog mod Vold, fokuserer vi på udøverens oplevelser fra barndommen. Erkendelse, accept og bearbejdning af forhold i barndommen er ofte vigtige elementer i behandlingen og en del af forudsætningen for at etablere en tilværelse uden vold.

At volden går fra generation til generation, vidner om, at vold i nære relationer er en kompleks problemstilling, der kræver en helhedsorienteret indsats, hvor både voldsudøveren, den voldsudsatte og børnene får den hjælp, de har behov for.

Hvis vi skal nedbringe antallet af børn fra voldsudsatte familier, der selv bliver udøvere eller udsat for vold i voksenlivet, er der behov for systematisk opsporing og tidlig indsats. Det er netop dét, vi kæmper for hver dag i Dialog mod Vold.

Her kan du læse vores rapport Klienterne, volden og effekten af behandlingen.

For at opspore volden i et tidligt stadie samarbejder vi med andre aktører på tværs af feltet.

Du kan læse mere om projektet Videre Uden Vold her.

Du kan også læse om projektet Sammen uden vold – Småbørnsforældre her.