Vil du have mere viden om vold i familien?

I dag lanceres bogen ”Vold i familien – viden for fagfolk”.

For fagfolk er viden om vold centralt, for at kunne opspore vold i familien. Kendskab til indsatser er afgørende for at være i stand til at handle. Bogen er for dig, der arbejder med vold eller dig, der ikke er fagperson, men interesseret at vide mere om indsatser på voldsområdet og vold i familien.

”Ingen ønsker at leve med vold, men det kan være vanskeligt at erkende, at man er udsat for eller udøver vold, ligesom det kan være vanskeligt at række ud og bede om hjælp. Både udsatte og udøvere har i dag mulighed for at få rådgivning og støtte. I bærer som fagpersoner en del af ansvaret for at pege på eksisterende handlemuligheder og vise, at der er alternativer til volden for den enkelte familie.” – Fra bogens forord

I den nye bog kan du lære mere om opsporing og nuværende indsatser. Du kan også få ny viden om voldsramte familier og hvordan forskellige indsatser arbejder med vold i familien.

I bogen kan du også læse om Dialog mod Vold. Vores dygtige psykologer Anne Lippert og Liselotte Pedersen har nemlig skrevet et kapitel om vores arbejde med personer, der har udøvet vold i nære relationer og deres familier. I kapitlet kan du læse om Allan og hans familie, der har været igennem et behandlingsforløb i Dialog mod Vold.

I Dialog mod Vold tilbyder vi specialiseret psykologbehandling til voldsramte familier. Et behandlingsforløb i Dialog mod Vold kan se ud på mange måder, det tilpasses altid klienten og kan have varierende længde.

Du kan ringe til os på 35 30 17 17 og få en uforpligtende snak, hvis du er interesseret i vores behandling.

 

Køb bogen her 

Læs mere om behandlingen i Dialog mod Vold