Videre Uden Vold - Til fagpersoner - Dialog mod vold

Videre Uden Vold

Videre Uden Vold

Videre Uden Vold

Videre Uden Vold

Info til fagpersoner

Opsporing af og støtte til voksne, der oplever vold i nære relationer

Interventionsmodellen Videre Uden Vold er et tilbud om hurtig, fokuseret hjælp til personer, der er udsat for eller udøver vold i nære relationer. Det består af et rådgivningsforløb på fem samtaler.

Målet er, at familier, der oplever vold, opspores tidligt og hurtigt får redskaber og hjælp til at stoppe volden.

Som medarbejder i kommunen og politiet spiller du en nøglerolle i at opdage og spørge ind til vold og tilbyde hjælp.

Videre Uden Vold er et samarbejde mellem Københavns Politi, Frederiksberg, Dragør og Tårnby kommune og fem organisationer: LOKK, Lev Uden Vold, Mødrehjælpen, Mandecentret og Dialog mod Vold.

Interventionsmodellen er finansieret af Social- og Boligstyrelsen som et udviklingsprojekt i 2023 og 2024.

Målgruppen:

Tilbuddet er målrettet voksne over 18 år, der udøver eller udsættes for vold i nære relationer. Det kan være vold fra eller mod deres partner, børn, forældre eller søskende. Børn kan ikke modtage direkte rådgivning, men hvis der er børn i forholdet, vil der altid være fokus på deres sikkerhed, behov og bearbejdning af volden.

Ingen ventetid:

 • Borgeren modtager et tilbud i løbet af 10 dage.
 • Hvis der er behov for det, vil borgeren blive hjulpet videre til mere behandling i en af organisationerne eller til anden støtte.

Hvordan henviser jeg til Videre Uden Vold?

Som medarbejder i kommunen skal du sende en mail til Lev Uden Volds nationale hotline. Lev Uden Vold kontakter borgeren og henviser til den organisation, der passer bedst til borgerens situation.

 • Bed om samtykke til at give borgerens fornavn og telefonnummer til Lev Uden Vold.
 • Send en mail med fornavn og telefonnummer til hotline@levudenvold.dk
 • Skriv i emnefeltet “VUV – kommune – afdeling”. Vælg mellem “Børn og familier”, “Social/ydelse”, “Beskæftigelse” eller “Andet”.
 • Skriv i mailen hvis borgeren vil ringes op på et bestemt tidspunkt, og hvis der er brug for en tolk.

Vigtig info til borgeren:

 • Lev Uden vold kontakter borgeren i løbet af fire hverdage mellem kl. 10-17.
 • Lev Uden Vold ringer fra hemmeligt nummer
 • Borgeren kan altid selv kontakte Lev Uden Volds nationale hotline på tlf. 1888 eller på mail: hotline@levudenvold.dk. For at få tilbudt de fem samtaler skal borgeren oplyse om, at han eller hun bor i Frederiksberg, Dragør eller Tårnby kommune eller har haft kontakt med Københavns Politi.

Hvordan taler jeg om vold med borgeren?

 • Vold er skamfuldt – både for den udsatte og for udøveren. Giv plads til reaktioner som skam, skyld og frustration. Det er helt normalt.
 • Undgå at bruge ordet vold for tidligt – brug borgerens egne ord.
 • Lyt og tag udgangspunkt i personens oplevelser. Du behøver ikke korrigere eller tilbyde alternative perspektiver eller løsninger for tidligt.
 • Adskil person og handling. At vise forståelse og nysgerrighed overfor personen betyder ikke, at du accepterer volden. Alle mennesker har flere nuancer. Man kan godt være en god forælder, men samtidig slå sin partner.
 • Adskil vrede og aggression. Aggression er én måde at håndtere vrede på – understreg, at der findes andre handlemuligheder.
 • Borgerens følelse af afmagt kan være en åbning for at tale om motivation. Selvom situationen er uoverskuelig, er det muligt at få hjælp til at finde andre løsninger.

Spørgsmål til opsporende samtaler:

Start med åbne spørgsmål om parforhold, hverdag og trivsel.

 • Hvordan oplever du, at jeres hverdag fungerer?
 • Er der nogle ting, der skaber udfordringer hjemme hos jer?
 • Hvordan påvirker det jeres forhold, at du/din partner har et misbrug/en psykisk lidelse/er uden job?

Uddyb med spørgsmål om konfliktløsning og adfærd.

 • De fleste par har problemer indimellem. Hvordan håndterer i problemer hos jer?
 • Bliver du nogle gange for vred, eller mister du kontrollen i konfliktsituationer?

Stil mere direkte spørgsmål om konkrete handlinger og vold.

 • Har du nogensinde været utryg i dit eget hjem? Har du været bange for din partner?
 • Er du kommet til at skade din partner eller børn, når du bliver vred? (f.eks. ved at slå eller råbe)

Du kan læse mere i Lev Uden Volds håndbog: Hvordan opsporer og håndterer jeg sager om partnervold?

 

Vold kan have mange forskellige former:

 

Hvis du har spørgsmål til Interventionsmodellen Videre Uden Vold, kontakt projektleder Janne Bjerre Christensen, Janne.Christensen@dialogmodvold.dk, tlf. 30736716.