Video: Folkemødedebat om forebyggelse af kærestevold

På Folkemødet 2016 satte Dialog mod Vold fokus på kærestevold og hævnporno. Til arrangementet formidlede skuespiller Line Rosenstjerne Annas historie. Anna er en af de unge piger, der har været i terapeutisk samtaleforløb i Voldsom Kærlighed, fordi hun havde udøvet vold i sit forhold. Efter Annas historie debatterede feministisk aktivist og offer for hævnporno Emma Holten, sammen med kommunalpolitiker fra Bornholm Bente Helms og direktør i Dialog mod Vold, Susanne Nour Magnusson hvorledes vi bedst forebygger kærestevold. Vi er ikke i tvivl om, at det er afgørende at tænke behandling af udøvere, som en nødvendig del af forebyggelsen – og eventen var også med til at formidle, at Dialog mod Vold og Voldsom Kærlighed er eneste danske tilbud til voldsudøvere.

Der blev til arrangementet debatteret, hvor lærere og skoler kan sætte ind, hvilken rolle vennerne har, og hvordan vi når de unge i de første kæresteforhold, så vi forebygger mere vold og negativ social arv. Og der blev stillet skarpt på, hvordan vi når de unge udøvere så tidligt og målrettet som muligt. Fokus var specielt på den elektroniske vold blandt unge og hvordan vi øger bevidstheden om grænseoverskridende adfærd og retten til egen krop. Vi stillede spørgsmål som: Hvor går grænserne? Hvilken betydning har lovgivning? Hvad gør vi ude på uddannelserne? Og ikke mindst: hvordan kan vi give de unge værktøjer til at handle, hvis de selv eller kammeraterne ender i forhold med vold?

Vi takker alle, der deltog og glæder os til at komme igen på Folkemødet næste år.