Om behandlingen - Dialog mod vold

Dialog mod Vold stopper vold i familien. Vi tilbyder hjælp til udøver, partner og eventuelle børn. Vi har afdelinger i København, Aarhus, Aalborg, Odense, Esbjerg og Slagelse

Udgangspunktet for behandlingen i Dialog mod Vold er, at den, der udøver volden, ønsker hjælp til at stoppe den voldelige adfærd. Hvis det er relevant tilbydes der også behandling til partner og eventuelle børn.

Målet for behandlingen er at stoppe volden og sikre, at de voldsudsatte børn og voksne ikke udsættes for yderligere vold, samt at følgevirkninger hos de udsatte børn og voksne reduceres. Personen, der udøver vold, får hjælp til indsigt i egne reaktionsmønstre og udvikling af nye ikke-voldelige strategier til håndtering af konflikter og svære følelser.

Dialog mod Volds behandlingsmodel er faseopdelt og indeholder en indledende fase med fokus på udredning, en behandlingsfase og en afsluttende fase. I alle faser kan der afholdes flere typer af terapeutiske samtaler, herunder individuelle-, gruppe-, fælles- eller familiesamtaler.

Vores behandling er gratis

Behandlingsforløbet sammensættes til familien og det enkelte familiemedlem for at sikre det bedst mulige forløb og den bedst mulige effekt.

Al behandling i Dialog mod Vold udføres af specialuddannede psykologer.

Dialog mod Vold er en del af AskovFonden, som er en non profit organisation, der arbejder for at hjælpe mennesker der er udsatte gennem at give dem styrken og modet til at tage ansvar for deres eget liv og det samfund, de er en del af.