Viden forpligter  

Viden er vejen frem. Derfor er det også rigtig dejligt, at 2017 har budt på så meget vigtig ny forskning om vold i nære relationer; herunder en evaluering af Dialog mod Volds behandlingsmodel til børn, en international forskningsartikel om de udøvere Dialog mod Vold har haft i behandling og et forskningsprojekt om børn, der oplever vold i familien.

Vi skal bryde med den sociale arv

Også i dag er der et barn, der oplever vold i familien. Hvert 12. barn er udsat for psykisk vold fra forældre og dobbelt så mange oplever dagligt vold i hjemmet. Faktum er at 5 pct. af børn og unge mellem 7-18 år har været udsat for grov vold og 1 pct. har været udsat for seksuelle overgreb. Der er altså ikke tale om et randfænomen, vold griber ind i børns liv og tegner deres fremtid. Og forskning viser, at såvel voldsudøvere som voldsudsatte desværre ofte har haft de samme belastende opvækstforhold. Der er altså desværre en betydelig negativ social arv. Endelig kan ny forskning dokumentere, at det også fra et samfundsøkonomisk perspektiv er utrolig vigtigt, at vi styrker forebyggelse og tidlige indsatser.

Vi ved, at overgreb i barndommen udgør en alvorlig risiko med langsigtede udviklingsmæssige konsekvenser. Tryghed i forældre-barn relationen hjælper barnet til at håndtere følelser – også de negative – senere i livet. Omvendt kan tilknytningsproblemer i den tidlige barndom medvirke til depression, aggressivitet og adfærdsforstyrrelser. I Dialog mod Vold møder vi disse børn hver dag. Både dem der stadig er børn og dem der er blevet voksne og hvor skyggerne fra barndommen stadig fylder og giver udslag i voldelige og konfliktfulde partnerrelationer. De senere år er vi dertil blevet opmærksomme på, at børn, der er vidne til vold i familien, ofte udviser samme symptomer, som hvis de selv var blevet udsat for mishandling. I begyndelsen af 2017 udgav SFI rapporten Børn der oplever vold i hjemmet. Rapporten viser blandt andet, at børn der oplever vold i hjemmet dobbelt så ofte bliver anbragt uden for hjemmet eller tildelt forebyggende foranstaltninger som børn, der ikke oplever vold i hjemmet. Vi kan altså dokumentere merudgifterne, der er forbundet med, at børn vokser op med vold i familien.

Hos Dialog mod Vold kan både voldsudøvere, børn og den udsatte partner få specialiseret psykologbehandling målrettet at stoppe af volden og hjælpe familien videre til et liv fri for vold – sammen eller hver for sig. Dialog mod Vold har, i samtlige af de 15 år vi har eksisteret, systematisk dokumenteret den socio-demografiske baggrund for alle mennesker, vi har hjulpet. Vi kan deri dokumentere, at ubehandlet vold ofte går i arv fra generation til generation. Ja faktisk er det hele 74% af alle de voldsudøvere vi har haft i behandling, der selv er vokset op med vold i hjemmet.

Viden om vold

I en videnskabelig artikel der blev publiceret i et International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology fornylig, analyserede forskerne karakteristika for de voldsudøvere, der har været i behandling i Dialog mod Vold. Særligt karakteristisk er det som nævnt, at rigtig mange voldsudøvere selv er vokset op med vold i hjemmet; men det fremgår også tydeligt, at der er en overrepræsentation af personlighedsforstyrrelser og depressive tendenser.

Dialog mod Volds behandlingstilbud til børn blev også her i 2017 evalueret af VIVE. I rapporten Kortlægning af lovende praksisser på området for overgreb mod børn og unge præsenteres resultaterne. Dialog mod Volds behandlingsmodel til børn bliver i kortlægningen vurderet som Danmarks mest lovende praksis i forhold til børn og unge, der har været udsat for overgreb. Der er tale om en helhedsorienteret evaluering, der blandt andet fokuserer på, hvordan vi samarbejder med kommunale fagpersoner omkring barnet, hvilket teoretiske fundament behandlingens står på og selvfølgelig effekten af behandlingen.

Behandlingsgaranti

Viden forpligter. Vi ved, at vold desværre alt for ofte gives videre til den næste generation. Vi ved at der er betydelige samfundsøkonomiske konsekvenser ved vold i nære relationer, ikke mindst i forhold til børn der vokser op med vold. I Dialog mod Vold er vores ønske for det nye år derfor, at 2018 bliver året, hvor der kommer handling bag de mange gode hensigter om at styrke forebyggelse og tidlig indsats.

Vi skal som samfund satse på de mest lovende indsatser. Den naturlige konsekvens af VIVE’s evaluering er, at flest mulige kan få gavn af de tilbud vi ved har en god effekt. Det har Dialog mod Volds behandlingstilbud til børn. Vi arbejder for en behandlingsgaranti, så alle børn i familier med vold får mulighed for at få hjælp.

Susanne Nour Magnusson, direktør i Dialog mod Vold