Billede: Socialstyrelsen

De sidste ti år er antallet af voldsudsatte i Danmark ikke faldet. Vi har stort fokus på at hjælpe de voldsudsatte – og det er godt. Men hvis vi vil stoppe volden, bliver vi også nødt til at sætte ind hvor volden starter; hos voldsudøveren.

Hvordan vi møder voldsudøvere har en stor betydning for vejen til hjælp og motivationen for at komme i behandling. I Dialog mod Vold finder vi det afgørende, at vi møder klienten med en tro på forandring.

‘I mine samtaler fokuserer jeg på at klargøre klientens ønsker om forandring og tydeliggøre de konsekvenser volden har.
Sammen undersøger vi, hvorfor volden opstår og hvad klienten har med sig, som gør, at han/hun handler som han/hun gør. Sideløbende med dette har jeg naturligvis en stor opmærksomhed på at undersøge og skabe alternative handlemuligheder.
Jeg er altid nysgerrig på, hvad det egentlig er klienten drømmer om, der hvor volden kommer i vejen. Gennem disse fokuspunkter ser jeg gode muligheder for den ønskede forandring.’ siger Ida, der er psykolog i Dialog mod Vold

Barndommens skygger

Der er en tendens til at tro, at det at være voldsudøver er uforanderligt. En tendens til at tro, at en gang voldsudøver, altid voldsudøver.

Men for langt de fleste er der en grund til, at volden udøves. For mange er det barndommens skygger, der rækker ind i voksenlivet. Vores undersøgelser viser, at 71% af udøverne der har været i behandling hos Dialog mod Vold, selv er vokset op i et hjem med vold. Mange har simpelthen ikke lært fra barnsben at styre deres voldelige adfærd. Det har de brug for hjælp til at lære.

Og de fleste kan lære det. Vores undersøgelser viser nemlig også at 82 % af udøverne, der har været i behandling i Dialog mod Vold, siger, at de ikke har udøvet vold efter behandlingens afslutning. Det viser altså, at for størstedelen af udøvere der får hjælp, er volden foranderlig og kan stoppes.

Vi har nok alle prøvet at fortryde en handling. Noget vi ikke kunne trække tilbage. Noget der aldrig bliver retfærdiggjort. Hvis vi forestiller os, at vi resten af vores liv fik fortalt, at vi ikke kan forandre os og at vi ikke er i stand til at handle anderledes en anden gang, så risikerer vi, at vi gentager vores dårlige mønstre.

Dialog mod Volds mission er at stoppe vold i nære relationer. Vi mener, at vi bedst muligt når denne mission, hvis vi tror på, at alle har potentialet til at forandre sig.

Vil du forandre dig?

Du kan få gratis psykologbehandling hos Dialog mod Vold. Ring til os på 35 30 17 17