Hvert 6. barn oplever vold i hjemmet. Det er alt for mange. Vold i familien har nemlig store konsekvenser for familielivet.

Mange par ønsker at blive sammen, hvis de kan få hjælp til at stoppe volden. I Dialog mod Vold tror vi på, at vi kan stoppe volden i familier, ved at gribe ind hvor volden starter: hos voldsudøveren. Vi tror nemlig på, at voldsudøveren kan forandre sig, og det viser effekten af vores behandling, at langt de fleste gør.

82% af udøverne, der har været i behandling, siger, at de ikke har udøvet vold efter endt behandling.

Vi tror også på, at det ikke kun er voldsudøveren og den voldudsatte, der bliver påvirket af volden. Det gør hele familien. Derfor hjælper vi hele familien. Vi har behandling til både udøvere og udsatte – voksne såvel som børn og unge.

Her kan du læse om et behandlingsforløb med Allan, der henvender sig til Dialog mod Vold, fordi han ønsker at bevare sit parforhold og sin familie.

Allan henvender sig tiDialog mod Vold, da han er bange for, at hans partner Ditte vil forlade ham. Han ønsker hjælp til ikke at lade sig irritere så meget af Ditte og børnene. Allan fortæller, at han har begået både psykisk og fysisk vold mod Ditte. Allan er motiveret for at arbejde med, hvordan han kan handle anderledes, fordi han ønsker at bevare sit parforhold og sin familie. Allan fortæller, at når der er konflikter med Ditte, som ikke let kan løses, synes han, at hun enten holder op med at svare ham eller kritiserer ham for at være uduelig. I terapien bliver det tydeligt, at Allan reagerer på dette med enten at råbe og bevæge sig frem mod Ditte – og i nogle tilfælde ved at udøve fysisk vold mod hende.

I terapien opnår Allan indsigt i, hvordan han som barn og ung har haft gavn af at kunne markere sig fysisk for at undgå at føle sig nedgjort og uønsket. Ligeledes bliver Allan bevidst om, at han i opvæksten ikke har fået hjælp til at lære at stå op for sig selv på andre måder, og at han har kopieret den adfærd, han så hos de voksne. Adfærden har han ført videre ind i relationen til Ditte, og den er eskaleret i takt med, at der er blevet stillet flere krav til ham for eksempel i forhold til rollen som far.

Allan og Ditte har et fælles ønske om fortsat at være en familie, og på forskellig vis accepterer de deres ansvar for sig selv og familien. De har et fælles ønske om at lære deres børn, at konflikter kan løses, og at vold fremover ikke er en del af deres familie.

Har du været voldelig overfor dine nære – eller er der vold i din familie? 

Så kan vi hjælpe dig og din familie helt gratis.

Ring på 35 30 17 17 og få en uforpligtende snak om situationen.