Den 6. maj gav regeringen grønt lys for, at folkeskolerne endnu engang kunne åbne dørene for deres elever. Det betyder, at børn og unge nu kan vende tilbage til hverdagen, som de kender den. For de fleste børn er det en stor glæde. Det er dog også vigtigt at være opmærksom på den mistrivsel, som hjemmeisolation kan have medført for nogle børn.

I en tid hvor mange familier har været isoleret i deres hjem, levet i uvished og kan have lidt økonomiske tab, har børn i udsatte familier nemlig været ekstra udsatte. Ud fra Danmarks statistik fremgår det, at hvert 6. barn i landet, er udsat for vold i hjemmet (SFI 2016). Desværre er mange af de børn gået under radaren det seneste år. Coronakrisen har resulteret i færre underretninger på trods af, at vi ved, at vold i hjemmet er eskaleret under pandemien.

Derfor har det været vigtigt for os i Dialog mod Vold at fastholde vores indsatser, så vi kan tilbyde den nødvendige hjælp til de familier, der er ramt af vold – også selvom det har været sværere at opretholde den fysiske kontakt til familierne.

Det er vigtigt, at vi også hører voldsudøverens egen historie

Mange voldsudøvere er selv vokset op i hjem med vold, der har givet dem traumer, der bæres med ind i voksenlivet. Faktisk viser vores undersøgelser, at 71% af udøverne, der har været i behandling hos os i Dialog mod Vold, har haft en barndom med vold i hjemmet.

I Dialog mod Vold tilbyder vi behandling, der kan hjælpe med at forebygge vold i nære relationer og dermed være med til at nedbringe antallet af både børn og voksne, der udsættes for vold i familien. Det mål mener vi, at vi bedst kan nå ved at tilbyde psykologbehandling til både udøveren, den udsatte og de voldsramte børn i familierne. Ved at hjælpe udøverne til at standse volden, hjælper vi også familierne og børnene, så de ikke længere udsættes for vold.

I Dialog mod Vold hjælper vi dig med at opbygge nye handlemønstre, og vi hjælper dig, så du kan blive den partner eller den forælder, du ønsker at være.

Hvis du selv oplever fysisk eller psykisk voldelige situationer i hjemmet eller kender en, der gør, er der hjælp at hente hos os.

Dialog mod Vold tilbyder gratis psykologbehandling til hele den voldsramte familie.

Ring til os på 35 30 17 17