Gode råd til udøvere

Gode råd og viden om håndtering af vrede og konflikter

På denne side kan du få information og gode råd til vredesforvaltning og håndtering af konflikter. Her kan du blandt andet læse om hvilke kropslige reaktioner og tankemønstre stærke følelser som vrede kan sætte i gang. I “Værktøjskassen” nederst på siden finder du tips og redskaber til, hvordan du bliver opmærksom på situationer, der udløser din vrede og hvordan du bedst håndterer vreden.

 


Viden om vold og følelser

Vrede:

Vrede er en følelse på lige fod med andre følelser, vi har. I vrede indgår følgende elementer:

 • Følelsen: Følelse af ophidselse og måske hævnlyst. Vrede kan opleves med forskellig intensitet lige fra følelsen af irritation til følelsen af arrigskab.
 • Tankemønstre: De tanker der er med til at gøre en vred samt de tanker der opstår på baggrund af vreden. Det er typisk tanker, der kredser om, at man er blevet uretfærdigt behandlet og tanker om, hvordan man kan ramme den anden og opnå genoprejsning.
 • Fysiologi: De kropslige reaktioner, der knytter sig til vrede.
 • Adfærd: Den måde hvorpå, man i sin handling udtrykker vrede (se under aggression).

Følelsen vrede opstår som en forsvarsreaktion på noget, som man mere eller mindre bevidst opfatter som truende. Vrede kan også opstå, fordi man oplever at blive forhindret i at opnå vigtige mål.

 

Aggression:

Aggression definerer vi i Dialog mod Vold som den adfærd og handlinger, man udviser, når man er vred. Aggressiv adfærd kan være verbal, nonverbal, fysisk truende eller decideret voldelig rettet mod en selv, andre eller materielle ting.

Når man oplever sig truet og derfor indtager en forsvarsposition, rettes al opmærksomhed mod den eller det, der har vækket vreden i os. Vi puster os op, gør os større, spænder musklerne, pulsen stiger, vi taler måske højere, går tættere på den vi er vrede på, og vi lægger ikke mærke til, hvad vi selv tænker, hvordan vi har det i kroppen eller om der kunne være noget, der viste, at der ikke var grund til at reagere så kraftigt.

Denne adfærd vil typisk udløse, at den vi retter vreden imod også går i forsvarsposition og puster sig op, taler højere m.v.

En måde at dæmpe egen og andres aggression på, er at bevæge sig væk fra modparten, tale lavere, måske tie helt stille, rette opmærksomhed mod egen krop og tanker og forsøge at spænde mindre i muskulaturen.

 

 

           

          Tips til at håndtere din vrede: 

 •        Først når du er rolig kan du give udtryk for din vrede
 •        Forlad situationen, når du bliver vred – “en gåtur om
 •        blokken”
 •        Tag time-out’s
 •        Tænk før du taler
 •        Hold dig til “jeg”-udtalelser i stedet for “du”
 •        Undgå at tale om ting, der ligger i fortiden
 •        Tal sammen i “fredstid” og find løsninger
 •        Undgå at bære nag
 •        Brug humor til at give slip på spændinger
 •        Sørg for at få motion
 •        Øv dig i afslapningsøvelser, f.eks. vejrtrækningsøvelser
 •        og mindfulness (se “Værktøjskassen” for inspiration)

 

Kropslige reaktioner

Kroppen reagerer spontant og automatisk på fare og når vi oplever, at vi er truet. Reaktionen kan enten være at fryse, flygte eller ‘bekæmpe’. Det første skridt mod en bedre håndtering af din vrede er at forstå din krop og dens signaler. Hvad sker der i din krop, når du oplever vrede? Hvad gør du når du er vred? Kan du genkende dig selv i nogle af de nedenstående eksempler?

Eksempler på kroppens forskellige måder at reagere på, når du bliver vred:

 

Fysiske reaktioner

 

Der er flere grunde til at blive bevidst om kroppens reaktionsmønster, når du er vred. Undersøgelser har blandt andet vist, at vrede og aggression på længere sigt kan forhøje risikoen for hjerte-kar-sygdomme, depression samt forringe din evne til at håndtere stress effektivt. Kronisk vrede kan derfor påvirke både dit fysiske og psykiske velbefindende.

Når kroppen reagerer ved at gå i ’angrebs-position’, er det mere sandsynligt, at din vrede vil eskalere – og det kan være et problem, hvis vreden kommer til udtryk i voldelig adfærd. Dine kropslige reaktioner kan forstærke følelsen af vrede og dermed blive en del af en ’ond cirkel’, hvor netop de kropslige reaktioner øger sandsynligheden for, at du fastlåses i et mere og mere voldeligt udtryk. Det fører til, at vreden og aggressionen får mere ’luft’ til at blive udtrykt på en grænseoverskridende, impulsiv og til tider ubehersket måde.

Derfor er det også relevant, at du forholder dig til disse signaler. Det vil sige blive bevidst om, hvad dit kropssprog og din ikke-mundtlige kommunikation signalerer. Dit kropssprog kan nemlig være med til at tilspidse din oplevede vrede, idet din modpart reagerer på din fysiske fremtræden.

Nedenfor kan du se vredens forskellige fysiske udtryksformer:

 

Vredens udtryksformer

 

 

Værktøjskassen – øvelser til at håndtere vreden

Her kan du få tips og redskaber til at håndtere vreden på en hensigtsmæssig måde.

 

Konflikttrappen: 

Konflikttrappen beskriver udviklingsforløbet i en konflikt. Trappen er et godt redskab til at blive bevidst om de enkelte faser i konfliktsituationer  og til at blive opmærksom på, hvordan en konflikt kan gribes an. Ved brug af konflikttrappen kan du få nogle ideer til, hvordan du kan løse konflikter på de enkelte trin og på den måde nedtrappe uoverensstemmelser.

Konflikttrappen findes her: Konflikttrappe

 

Lynkort:

Ved brug af lynkortet kan du blive bevidst om situationer, der udløser din vrede samt de tankemønstre og kropslige reaktioner du får, når du bliver vred.
Lynkortet er et redskab, der gør dig opmærksom på dit vredesmønster og hvordan du kan håndtere din vrede konstruktivt.

Kortet udfyldes af dig selv og er til eget brug.

Lynkortet findes her: Lynkort

Du kan her se et eksempel på hvordan et lynkort kan udfyldes: Lynkort – en case