Lev Uden Vold har udgivet ny vigtig rapport, hvor du kan læse om erfaringer fra mænd, der har udøvet vold mod en partner.

Rapporten har primært fokus på mandlige voldsudøvere, fordi der mangler viden om kvindelige voldsudøvere. Den viden om voldsudøvelse, vi har i Dialog mod Vold, er også præget af, at der mangler viden om kvindelige voldsudøvere. Kun 10% af de voldsudøvere, vi har i behandling, er kvinder.

I rapporten kan du læse om, at der er forskellige årsager til, at voldsudøvere ønsker at finde veje mod et liv uden vold. Den peger blandt andet på, at mange mandlige voldsudøvere har et ønske om at bryde de mønstre, de selv er vokset op i:

‘Men det kunne godt skyldes, at jeg har det [aggressivitet] derfra, og det er ærgerligt. Det er da lidt surt, men sådan er det. Jeg har bare sagt til mig selv, at jeg ikke ville være som min far. Når jeg får børn på et tidspunkt, vil jeg helst ikke være så aggressiv og bande og svovle over dem og sådan noget. Jeg vil prøve ikke at være som min far. Ikke at min far var en dårlig far, men det der aggressive noget, det vil jeg helst ikke tage med til mine børn.’ – Mand, udøver af vold

71% af de udøvere vi har haft i behandling, er selv vokset op med vold i barndomshjemmet

I Dialog mod Vold kan vi genkende det ønske. 71% af de udøvere vi har haft i behandling, er selv vokset op med vold i barndomshjemmet. En stor del af dem ønsker at forhindre, at volden går fra generation til generation.

Motivationen bag at opsøge hjælp kan altså være, at voldsudøveren ikke ønsker at videreføre volden til egne børn. Men rapporten viser også, at vold i barndomshjemmet på den anden side kan betyde, at voldsudøveren har svært ved at erkende, at volden findes, og derfor ikke søger hjælp.

I Dialog mod Vold er det en forudsætning for et behandlingsforløb, at den der udøver vold, ønsker at tage ansvar. Det ser vi nemlig som en helt central del af det at skabe forandring og en vej mod et liv uden vold.

Har du været voldelig over for dine nære – og vil du gerne ændre på det? 

Ring til Dialog mod Vold på 35 30 17 17

Klik her for at finde rapporten