Undervisning af frivillige fra Danner

Dialog mod Vold har i denne uge været ude og undervise frivillige fra Danners krisecenter for voldsramte kvinder. Oplægget handlede om forforståelser/fordomme om vold i nære relationer. Vi satte fokus på hvor vigtigt det er at være bevidst om sine egne, og omverdenens for-forståelser og fordomme, når man arbejder med udøvere og udsatte af vold i parforholdet.

Diskussionerne og refleksionerne var enormt interessante og meget relevante og vi takker de frivillige for deres entusiastiske deltagelse!

 

D1 D3 D4 D2