Undersøgelse af indbyrdes vold

I dag offentliggøres en rapport om indbyrdes vold. Rapporten er udarbejdet af forskere ved Syddansk Universitet for ligestillingsministeren. Dialog mod Vold har i forbindelse med undersøgelsen stået for kontakten til de par og fagpersoner, der er blevet interviewet.

I følge rapporten er det kvinder, der bliver udsat for den groveste og mest alvorlige vold i parforhold. Men samtidig peger rapporten på, at internationale studier viser, at indbyrdes vold, hvor både kvinder og mænd udøver vold, er den mest udbredte voldsform i voldelige parforhold. Samt at kvinderne her er en anelse hyppigere voldelige.

Du kan læse hele rapporten her.

Ligestillingsminister Karen Ellemann udtaler ”Jeg tror, mange vil være overrasket over, at indbyrdes vold er så udbredt en voldsform. Og ikke mindst at kvinderne faktisk lidt hyppigere er voldelige over for deres partner. Rapporten er med til at nuancere billedet af voldelige parforhold. Det er vigtigt, at vi er opmærksomme på, at vold kan have mange former og mønstre, og at både kvinder og mænd kan være udsat for vold, hvis vi skal vold til livs. Men jeg vil gerne understrege, at det på ingen måde må tage fokus væk fra, at det primære problem er vold mod kvinder. Det er her hovedparten af de alvorlige tilfælde er”.

I et interview til Berlingske udtaler direktør i Dialog mod Vold, Susanne Nour Magnusson: ”Problemet i Danmark er, at det meste forskning er lavet på kvinder på krisecentre. Jeg kan godt nikke til, at vi (hos de par, der søger behandling) kan se at begge parter har en uhensigtsmæssig måde at håndtere konflikter på. Men vi mangler dansk forskning, hvor man kigger på begge parter i voldelige relationer, som er den type forskning som denne rapport beskæftiger sig med”.

Du kan læse artiklen i Berlingske her:

Begge eksalerer vold i parforhold