Udredningsfasen

Udredningsfasens elementer

Undersøgende samtaler med jer som par og hele familien

De undersøgende samtaler, hvor I begge, samt eventuelle børn, deltager, fokuserer på at afdække samspillet i familien, på barnets trivsel og dets behov, og på hvordan I som forældre tror volden og konflikterne påvirker jeres barn/børn. Herudover afdækkes forskellige perspektiver og ønsker for forandring i familien.

Udredningsfasen afsluttes med en opsummering, der indeholder mål for behandlingen og en plan for, hvordan hele jeres families behov vil blive mødt.

Udredningssamtaler med dig, der udøver volden

Du udfylder en række psykologiske tests og spørgeskemaer, som skal bidrage til at afklare, hvilken fremgangsmåde der er bedst til at nå de mål, som du eller familien vil arbejde hen imod. Udredningen består også i at undersøge din motivation for at gå i behandling

Udredningssamtaler med dig, der er udsat for vold

Først gennemføres en rådgivende og vejledende samtale med dig, der er udsat for vold. Den omhandler sikkerhedsplanlægning og planlægning af det videre forløb. Du udfylder også en række spørgeskemaer ift. planlægningen af dit individuelle behandlingsforløb