Til jer der er udsat - Dialog mod vold

TIL HELE FAMILIEN

TIL HELE FAMILIEN

TIL HELE FAMILIEN

TIL HELE FAMILIEN

Behandlingen tilpasses dig og din familie

I Dialog mod Vold tilbyder vi skræddersyede behandlingsforløb hos en psykolog til udøvere af vold i nære relationer, men også til deres partnere og eventuelle børn. Vores behandlingstilbud er primært rettet mod den udøvende part i forholdet og sigter mod at skabe en positiv forandring. Det er derfor også den udøvende part, der skal tage kontakt til os for at blive skrevet op til et forløb.

Hos Dialog mod Vold forstår vi vigtigheden af at støtte både den udøvende og udsatte part i et forhold. Derfor tilbyder vi muligheden for et parallelt behandlingsforløb, hvor begge parter kan deltage samtidigt.

Parallelt forløb for sikkerhed og individuel styrke: Vi erkender, at sikkerhed er af afgørende betydning. Derfor kan den udsatte part og den udøvende part deltage i parallelle behandlingsforløb, der fokuserer på at opbygge individuel styrke og håndtering af de udfordringer, der kan opstå.

Mulighed for fællessamtaler: Når sikkerheden er blevet etableret, åbner vi op for muligheden for fællessamtaler.

Mulighed for familieforløb: De børn, der deltager, modtager behandling af psykologer med særlige børnefaglige kompetencer. Selv hvis børnene ikke deltager, har vi stadig et systematisk fokus på klienternes børn og barnets perspektiv som led i de individuelle samtaleforløb og parsamtalerne.

Behandlingsmodellen hos Dialog mod Vold er struktureret i tre faser:

  1. Indledende Fase – Udredning og Forståelse: Vi starter med en grundig udredning for at skabe en dybdegående forståelse af situationen. Dette danner grundlaget for det kommende behandlingsforløb.
  2. Behandlingsfase – Skab Positiv Forandring: I denne fase arbejder vi målrettet mod at skabe positive forandringer. Vi anvender forskellige terapeutiske tilgange, herunder individuelle, gruppe-, fælles- eller familiesamtaler, alt afhængigt af behovet.
  3. Afsluttende Fase – Konsolidering og Fremtidssikring: Når de positive ændringer er opnået, fokuserer vi på at konsolidere dem og ruste den udøvende part til en voldsfri fremtid.

Vores behandlingstilbud strækker sig over op til et år, hvilket giver tilstrækkelig tid til en grundig og effektiv proces. Behandlingen foretages af autoriserede, erfarne psykologer, der er dedikerede til at skabe en tryg og støttende atmosfære.