TEMA: Vold i nære relationer i Grønland og Børn i voldsramte familier i Danmark

 Temadag i Dialog mod Vold.

Til denne spændende temadag har vi faktisk hele to temaer på programmet. Om formiddagen sætter vi fokus på vold i nære relationer i Grønland. Vi har besøg af Torben fra Grønlands selvstyre, som vil tage udgangspunkt i undersøgelser og statistik og fortælle om Landstyrets handlingsplan og samarbejdet med Dialog mod Vold om opstart af et behandlingstilbud til voldsudøvere i Grønland. Om eftermiddagen sætter vi fokus på børn i voldsramte familier i Danmark. Andrea og Inger fra Socialstyrelsen kommer og fortæller om Overgrebspakken og de nye lovinitiativer denne har medført. De har primært fokus på underretningsforpligtelserne, som det selvfølgelig er vigtigt, at vi er helt skarpe på og de giver samtidig en introduktion til børnehusene. Vi får også besøg af Else Christensen, der i mange år har forsket i børn og senest har evalueret ordningen med psykologhjælp til børn på krisecentre. Afslutningsvis præsenterer og drøfter vi ny forskning i børnebehandling.

 

PROGRAM

Kl. 11:00       Velkomst og introduktion til dagens program v/ Susanne Nour Magnusson, Direktør, Dialog mod Vold

Kl. 11:15       Vold i nære relationer i Grønland og Landsstyrets strategi på området v/ Torben Weyhe, specialkonsulent, Departementet for Sociale Anliggender i Grønlands Selvstyre

Kl. 11:45       Spørgsmål og debat

Kl. 12:00       Frokost

Kl. 12:45       Lovgivning og andre initiativer under Overgrebspakken v/ Inger Kjeldsen og Andrea W. Thomsen, Center for Børn, Unge og Familier, Socialstyrelsen.

Kl. 14:15         Evaluering af psykologhjælp til børn på krisecentre samt refleksioner på baggrund af mange års forskning i børn og børns behov for indsatser v/ Else Christensen, pensioneret, tidligere forsker ved SFI.

Kl. 14:45       Kage og frugt

Kl. 15:00         Præsentation og diskussion af ny forskning i behandlingsindsatser til børn i voldsramte familier – hvordan ser den bedst mulige indsats ud?  v/ Ulla Damgaard Sørensen, afdelingsleder i København og Susanne Nour Magnusson, direktør i Dialog mod Vold.