Vi skal selvfølgelig hjælpe mennesker ud af et brændende hus og hjælpe dem med at bearbejde deres traumer. Men vi skal også arbejde målrettet for at slukke branden, så den ikke breder sig yderligere”. (Politiken, 2021)
Familie med åbne hænder holder familie i papirudklip

Sådan lyder et fælles budskab i et debatindlæg fra Politiken d. 12/10-2021, der er underskrevet af en række af de organisationer, der dagligt er med til at bekæmpe vold i Danmark.

I artiklen fremgår det, at der i Danmark er omkring 50.000 mennesker, der årligt udøver vold i nære relationer. Det er indlysende alt for høje tal. Derfor er det netop væsentligt at fremme de sociale indsatser, der kan stoppe volden og sikre de voldsudsatte familier et liv uden vold. Hvis vi skal stoppe volden, skal vi behandle dem, der udøver den. Ellers vil volden fortsætte – eller i værste tilfælde eskalere.

En undersøgelse foretaget blandt 150 kvinder på fire danske krisecentre viser nemlig, at en stor del af de kvinder, der har opholdt sig på krisecenter, oplever nye voldelige episoder fra samme partner både under og efter opholdet, og især den psykiske vold er udbredt. Du kan læse mere om undersøgelsen her. Du kan også læse hele debatindlægget her.

Dialog mod Vold er et behandlingstilbud, der foruden udsatte og eventuelle børn, hjælper voldsudøveren til et liv uden vold. Vi mener nemlig, at vi bliver nødt til at sikre den rette behandling til voldsudøveren for at sikre, at antallet af voldsudsatte bliver mindre.

Du kan få gratis psykologbehandling til dig og din familie hos Dialog mod Vold.

Ring til os på 35 30 17 17.

Eller kontakt os på info@dialogmodvold.dk