Ved at screene systematisk for partnervold i jordemoderkonsultationer finder Amager og Hvidovre Hospital 1-2 par om ugen med voldsproblematikker. Før fandt de omkring 6 om året. Screeningen er en del af projektet Sammen uden vold – Gravide, der netop er blevet evalueret.

Sammen uden vold - Gravide

Vold i nære relationer er et udbredt problem i Danmark, hvor forskning viser, at hvert 6. barn oplever vold i hjemmet. Under graviditet og efter fødsel er der øget risiko for, at partnervold opstår eller eskalerer. Vold mod den gravide kan have store konsekvenser for det ufødte barn.

Ved at screene for partnervold allerede i graviditeten, forsøger Sammen uden vold – Gravide at nedbringe det tal, og en evaluering viser gode resultater.

”Det har givet rigtig god mening for os at sætte fokus på vold. Det var ikke noget, vi havde meget viden om før, men vi kan se nu, hvor mange par der har brug for den faglighed fra os som jordemødre og sundhedspersonale. Og vi kan se, at vi gør en forskel for dem og dermed deres ufødte barn,” siger Sisse Kammann vicechefjordemoder, Amager og Hvidovre Hospital.

Gennem projektet er jordemødrene blevet uddannet i at screene for vold og tage samtalen om parrets konflikter. Screenes parret positivt, eller er der en bekymring, henvises de til Familieambulatoriet, som er hospitalets tilbud til sårbare gravide. Familieambulatoriet har registreret, at der opspores 1-2 par for vold og voldelige konflikter om ugen gennem screening.

”Ingen børn skal vokse op i familier med vold, og derfor er det vigtigt, at vi tidligt opsporer og støtter kommende forældre til at skabe en hverdag uden vold. Evalueringen viser, at der nu opspores langt flere par end før, og det har stor betydning, for hvis ikke vi opsporer volden, kan vi ikke handle,” siger Helle Østergaard, direktør i Mary Fonden.

Projektet startede i 2019 og er et samarbejde mellem Mary Fonden, Amager og Hvidovre Hospital, Dialog mod Vold og Østifterne.

Konfliktniveauet falder efter indsats

Jordemødre og socialrådgivere i Familieambulatoriet afholder en visiterende samtale med den gravide eller parret, hvor de rådgiver og henviser til relevante tilbud. Blandt andet kan par med voldsproblematikker deltage i et gruppeforløb i Familieambulatoriet, som også er en del af Sammen uden vold – Gravide.

”I vores konflikthåndteringsgrupper arbejder vi sammen med parrene om at dæmpe konfliktniveauet ved at give dem redskaber til at håndtere deres egne og hinandens reaktioner, men også sårbarheder. Den uddannelse, vi har modtaget, har klædt os godt på til at skabe et trygt rum for alle. Og det er en glæde at se parrenes udvikling gennem forløbene,” siger Bjørg Christine Sylvest, jordemoder, Familieambulatoriet, Amager og Hvidovre Hospital.

Parrene oplever generelt et fald i deres konfliktniveau efter deltagelse i konflikthåndteringsgrupperne. Par, der oplever fysisk vold, falder fra 18 % til 3 %, og fra 35 % til 18 % for psykisk vold. Størstedelen svarer, at indsatsens har haft en positiv betydning for deres forældrekompetencer og tilknytningen til deres barn.

En naturlig del af jordemoder-arbejdet

Alle jordemødrene har deltaget i uddannelse med psykologer fra Dialog mod Vold, og svarer i evalueringen, at der er sket en kulturændring, hvor vold nu indgår som en naturlig del af deres arbejde.

”Vi har fået et fælles sprog for at tale om vold med de gravide og deres partner, men også med vores kollegaer. Det havde vi ikke før. Nu har vi ord for de stemninger og oplevelser, parrene har, og det hjælper os til at spørge ind til deres konflikter. Og vi ved, hvordan vi hjælper dem videre,” siger Bjørg Christine Sylvest. 

Projektet er blevet udviklet og justeret i tæt samarbejde med jordemødrene og fokuserer også på at skabe nye procedurer og arbejdsgange, som sikrer, at både jordemødre og familier kender deres handlemuligheder. Fremadrettet skal Sammen uden vold – Gravide udbredes til andre hospitaler i landet.

”Det er et vigtigt projekt, der har vist, hvor meget vi kan gøre for at forebygge, at børn vokser op med vold i hjemmet. Jeg er meget glad for resultaterne, som også viser, at det fungerer i jordemødrenes hverdag. Det er vigtigt, og det giver det bedst mulige afsæt for den kommende nationale udbredelse af projektet,” siger Lars Suhr Olsen, direktør i Østifterne.

Sammen uden vold – Gravide er et samarbejde mellem Amager og Hvidovre Hospital, Mary Fonden, Dialog mod Vold og Østifterne og en del af udviklings- og forskningsprojektet God start på familielivet på Amager og Hvidovre Hospital.

Af: Nanna Lehrmann