Sammen uden Vold

En familieforøgelse kan udløse eller eskalere vold i et parforhold – allerede under graviditeten

I dag findes der ingen rutinemæssig screening for partnervold i Danmark, selvom vi ved, at vold mod gravide kan have store konsekvenser for det ufødte barn. Det vil vi gerne lave om på.

De første 1.000 dage af et barns liv er afgørende for, at barnet får et sundt fundament at bygge livet på.

I projekt Sammen uden Vold udvikler Dialog mod Vold i samarbejde med Mary Fonden, Amager og Hvidovre Hospital en model for, hvordan jordemødre kan opspore vold blandt alle gravide. Samtidig udvikles en indsats, hvor familier med voldsproblematikker kan få støtte og rådgivning.

Projektet har til formål at forebygge, at børn fødes ind i familier med vold. Jordemoderforeningen estimerer på baggrund af internationale undersøgelser, at 4-8 % af alle gravide kvinder i Danmark er udsat for vold i hjemmet. Ved at sætte ind over for volden allerede inden barnet er kommet til verden, skal være med til at sikre, at færre børn fødes ind i familier med vold.

Hvert år fødes 7.000 børn på Amager og Hvidovre Hospital – landets største fødested. Ca. 800 familier har inden fødslen et forløb i Familieambulatoriet. Som led i projektet er Dialog mod Volds psykologer i samarbejde med jordemødre og personale på Amager og Hvidovre Familieambulatoriet i fuld gang med at udvikle screeningværktøjer og afprøve interventioner til voldsudsatte gravide. Ambitionen er, at screeningmodellen på sigt kan gøres landsdækkende og overføres til andre regioners tilbud til sårbare gravide.

Sammen uden Vold er en del af projektet God start på familielivet, der er et samarbejde mellem Mary Fonden, Amager og Hvidovre Hospital, Dansk Center for Mindfulness ved Aarhus Universitet og Østifterne.

Projektet er et samarbejde