Sammen uden vold - Småbørnsfamilier - Dialog mod vold

Sammen uden vold – småbørnsfamilier

Sammen uden vold – småbørnsfamilier

Sammen uden vold – småbørnsfamilier

Sammen uden vold – småbørnsfamilier

Sammen uden vold – Småbørnsforældre er et projekt, der forebygger vold i familien ved at tilbyde støtte til småbørnsfamilier, der lever med vold eller voldsomme konflikter i hverdagen.

Alle børn har ret til at starte livet uden vold

Vold i nære relationer opstår eller eskalerer ofte i forbindelse med familieforøgelse. Sammen uden vold – Småbørnsfamilier er et projekt, der tilbyder hjælp til familier, der lever med vold. Projektet er samarbejde mellem Mary Fonden, Olde Kirk’s Fond, Dialog mod Vold og sundhedsplejersker i de fem samarbejdskommuner: Albertslund, Glostrup, Hvidovre, Helsingør og Høje-Taastrup.

Vi har været med til at udvikle en screeningsmodel, der skal styrke sundhedsplejerskerne i at opdage vold og voldsomme konflikter hos de nye forældre på deres rutinemæssige besøg hos familierne under barnets første år. Sundhedsplejerne bliver igennem projektet, uddannet i at bruge screeningsmodellen til at rådgive og henvise de familier, der oplever vold og voldsomme konflikter, til de relevante steder, der kan hjælpe dem.

Ved at indføre rutinemæssig screening som en fast del af sundhedsplejernes arbejdsgang, kan vi hjælpe endnu flere familier til et liv uden vold og sikre børn en god start på livet.

Bygger på tidligere erfaringer

Projektet bygger på tidligere erfaringer fra “Sammen uden vold – Gravide”, der er et samarbejde mellem Mary Fonden, Østifterne, Dialog mod Vold og Amager og Hvidovre Hospital. Her har jordmødre på Amager og Hvidovre hospital screenet for vold hos gravide siden 2019. Projektet har blandt andet resulteret i, at man opsporer 1-2 par ugentligt, der lever med vold eller voldsomme konflikter.
Du kan læse mere om Sammen uden vold – Gravide her.