Sammen uden vold - Gravide - Dialog mod vold

Sammen uden vold – Gravide

Sammen uden vold – Gravide

Sammen uden vold – Gravide

Sammen uden vold – Gravide

projektet ‘Sammen uden vold – Gravide’ har til formål at opspore og støtte gravide par, der oplever vold eller voldsomme konflikter i forbindelse med familieforøgelse.

Graviditeten er en sårbar tid for mange og vold i hjemmet stiger ofte under graviditet. Derfor har jordmødrene på Amager- og Hvidovre Hospital screenet gravide par på Amager- og Hvidovre hospital for vold siden 2019.

I Dialog mod Vold har vi været med til at udvikle screeningsmodellen og bidraget med opkvalificering af jordemødrene til effektivt at håndtere de svære samtaler. Par, som tidligere levede med vold, oplever nu en betydelig nedgang i konfliktniveau og vold i hjemmet.

Screeningen har siden 2019 har hjulpet med at gå fra at opspore omkring seks gravide par med vold om året til op mod tre ugentligt. Erfaringerne og de tydelige resultater fortæller os, at indsatsen virker og derfor er et vigtigt skridt mod bekæmpelsen af vold i nære relationer. Fremadrettet skal Sammen uden vold – Gravide udbredes til andre hospitaler i landet.

Projektet ’Sammen uden vold – Gravide’ er et samarbejde mellem Mary Fonden, Amager og Hvidovre hospital, Østifterne og os i Dialog mod Vold.