SAMMEN UDEN VOLD – Dialog mod Vold udvikler nye indsatser til sårbare gravide par

 

Opsporing af vold skal give børn en bedre start på livet

I projektet Sammen uden vold indgår Dialog mod Vold et nyt samarbejde med Mary Fonden, der skal styrke tilbuddet til sårbare gravide. Mary Fonden og Dialog mod Vold vil i de kommende år udvikle en model for opsporing af partnervold hos gravide par og en tidlig indsats til familier med voldsproblematikker.

Modellen skal implementeres på Familieambulatoriet på Amager og Hvidovre Hospital – landets største fødested.

”En familieforøgelse kan udløse eller eskalere vold i familien – allerede under graviditeten. I dag findes der ingen model i Danmark for rutinemæssig screening af alle gravide for partnervold, selvom vi ved, at vold mod gravide kan have store konsekvenser for det ufødte barn. Derfor vil vi med hjælp fra Dialog Mod Vold udvikle en model for opsporing af vold blandt alle gravide samt udvikle en indsats i Familieambulatoriet med støtte og rådgivning til familier med voldsproblematikker,”
Helle Østergaard, direktør i Mary Fonden

Igennem de kommende år vil Dialog mod Volds specialiserede psykologer oplære jordemødre på Familieambulatoriet i screeningværktøjer til opsporing af partnervold. Det social – og sundhedsfaglige personale på Familieambulatoriet bliver ligeledes rustet til at håndtere voldsudsatte familier.

’’Vi ser frem til samarbejdet med Mary Fonden om at udvikle en model for opsporing og behandling af partnervold hos gravide par. Vi ser stort potentiale i projektet og mulighed for at udvide og styrke tilbuddet til sårbare gravide på landsdækkende plan. Gennem projektet kan vi medvirke til at give børn og deres forældre den bedst mulige start på livet. Vi ser frem til at sætte vores mange års erfaring med specialiseret psykologbehandling til hele den voldsudsatte familie i spil” – Susanne Nour Magnusson, direktør Dialog mod Vold

Sammen uden vold er en del af projektet ’God start på familielivet’, der er et samarbejde mellem Mary Fonden, Amager og Hvidovre Hospital, Dansk Center for Mindfulness ved Aarhus Universitet og Østifterne. Ambitionen med projektet er, at stå med en testet og evalueret model for forløb i Familieambulatoriet, som skal kunne gøres landsdækkende og overføres til andre regioners tilbud til særligt sårbare gravide.

 

 

Mary Fonden