Samarbejdspartnere

Tværfagligt samarbejde er vejen frem for at hjælpe flere familier ud af volden

Dialog mod Vold har tætte partnerskaber og samarbejder med centrale aktører inden for socialområdet. På den måde skaber vi øget fokus på vold i nære relationer og sikrer, at endnu flere familier får hjælp til at leve et liv uden vold.

Vi samarbejder med:

NGO’er:

– LOKK
– Danner
– Mødrehjælpen
– Mandecentret
– Kvindekrisecentre
– Bryd Tavsheden
– Dansk Stalkingcenter
– Exitcirklen
– Sabah
– Bydelsmødre
– Baba
– Børns Vilkår
– Red Barnet
– Røde Kors
– Voldsobservatoriet
– Kvinderådet
– Dansk Kvindesamfund
– Dare Gender
– GirlTalk
– MandSnak
– TUBA
– Headspace

Offentlige myndigheder og nationale institutioner:

– Socialministeriet
– Ligestillingsministeriet
– Kommuner
– Politikredse
– Rigspolitiet
– Rigsadvokaten
– Kriminalforsorgen
– KiF Ålborg
– KiF Kolding
– KiF Esbjerg
– KiF Haderslev
– KiF Næstved
– KiF Hillerød
– KiF København
– KiF Nykøbing Falster
– KiF Bornholm
– Nyborg fængsel
– Herstedvester fængsel
– Lev Uden Vold
– Kriminalpræventivt Råd
– Børnerådet
– Institut for Menneskerettigheder

Udenlandske samarbejdspartnere:

– EIGE (European Institute on Gender Equality)
– GREVIO (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence)  
– Europarådet (Istanbulkonventionen)
– Oranje Huis (Holland)
– NIKK (Nordic Information on Gender)
– Alternativ til Vold (NO/SE/ISL)
– WWP (Work With Perpetrators)
– UN Women
– ECDV (European Conference on Domestic Violence)