Så er den her: Den nye handlingsplan mod partnervold og partnerdrab

Så er den her: Den nye handlingsplan mod partnervold og partnerdrab

I dag er regeringens længe ventede handlingsplan mod partnervold og partnerdrab blevet offentliggjort. Planen omfatter 22 særskilte og dog tæt forbundne områder, alle af vigtig samfundsmæssig betydning.

I Dialog mod Vold ser vi meget positivt på regeringens initiativ om et øget fokus på vold i nære relationer som et samfundsmæssigt problem, der bør være et fælles ansvar.

Især et af målene i den nye handlingsplan retter sig direkte mod vores arbejde med behandling af voldsudøveren: Landsdækkende ambulant behandling af voldsudøvere. Dialog mod Volds behandlingstilbud til personer, der udøver vold, og deres familier, styrkes, så der er landsdækkende behandlingstilbud til dem, der udøver vold i nære relationer. Samtidig skal midlerne anvendes til, at Dialog mod Vold kan indgå samarbejde med politiet om vejledning af voldsudøvere om behandling.

Hvis vi vil stoppe volden skal vi hjælpe udøveren

Behandling af voldsudøveren er vigtig, fordi ansvaret for volden ligger hos udøveren, udtaler Jesper Rønn-Simonsen, direktør i Dialog mod Vold: ”… Og ved at kræve, at voldsudøveren selv tager ansvar for sine handlinger og ændrer sin adfærd, så placeres ansvaret, hvor det hører hjemme – ikke hos ofrene, ikke hos børnene – men hos udøveren.”

Vi hæfter os især ved, at de forskellige initiativer virker gennemtænkte og sammenhængende. Blandt andet den landsdækkende screening af gravide kvinder på hospitalerne går hånd i hånd med, at der skal være de rette henvisningsmuligheder til de par, der bliver opsporet- den hjælp står vi klar med i Dialog mod Vold.

Handlingsplanen afventer nu Folketingets behandling.

Du kan se og downloade hele handlingsplanen her

 

Dialog mod Vold stopper vold i familien

I Dialog mod vold hjælper vi familier, der lever med vold. Alt for mange lever i dag med vold i hjemmet. Familier bliver brudt, børn bliver tvangsfjernet, og familiemedlemmer får ar på krop og sjæl. Det gør Dialog mod Vold noget ved.

Vi hjælper familierne med at løse problemet, hvor det begynder: hos udøveren. Vi hjælper partner og børn med at komme sig over de psykiske følger, volden giver. Fordi ingen – børn eller voksne – skal leve i frygt for vold i hjemmet.

Se mere om Dialog mod Vold her