Regeringen har lovet en ny, national handleplan, der skal stoppe partnerdrab

På Twitter har ligestillingsminister Trine Bramsen spurgt om hjælp til at løse problemerne med partnervold og drab. I den forbindelse har vores direktør i Dialog mod Vold, Jesper Rønn-Simonsen været på besøg hos Radio 24/7 for at tale om det, vi ved om emnet og dermed sikre den bedst mulige handlingsplan.

På spørgsmålet om det er muligt at komme vold i hjemmet helt til livs, anfører Jesper Rønn-Simonsen, at organisationens behandlingstilbud har så stor effekt, at 82 % af dem, der gennemfører behandlingen, et år efter endt behandling ikke har oplevet flere voldsepisoder.

Behandling af voldsudøveren er vigtig, fordi ansvaret for volden er udøverens, udtaler Jesper Rønn-Simonsen: ”… Og ved at kræve, at voldsudøveren selv tager ansvar for sine handlinger og ændrer sin adfærd, så placeres ansvaret, hvor det hører hjemme – ikke hos ofrene, ikke hos børnene – men hos udøveren.”

I Dialog mod Vold tilbyder vi derfor behandling til den, der udøver volden. Vi må sige, at med en succesrate på 82 % mener vi at have fundet en metode, der virker. Og hvad der også virker her, er placeringen af ansvaret for volden, nemlig hos voldsudøveren.

I Dialog mod Vold har vi ca. 350 behandlingspladser årligt i Danmark, men det vurderes, at det samlede behov er ca. 1500 – og ventelisterne er lange!

For at hjælpe flere voldsramte familier og give udøveren den nødvendige behandling skal der være mulighed for at gøre noget. Det kræver dels øget kapacitet hos behandlingstilbuddene, dels at der følger penge med.