Projekt “Voldsom Kærlighed” er afsluttet efter tre års dedikeret indsats for unge i usunde kæresterelationer

Efter en dedikeret indsats blev projekt “Voldsom Kærlighed” officielt afsluttet den 31. marts 2023. Projektet, der startede i efteråret 2019, har hjulpet unge i alderen 16-24 år, der befandt sig i usunde og voldelige kæresterelationer. Målet har været at give de unge et trygt sted at søge voldsfaglig rådgivning, at hjælpe dem med at bryde ud af de usunde kæresterelationer og bearbejde deres oplevelser gennem professionel, autoriseret psykologhjælp.

“Voldsom Kærlighed” var et samarbejde mellem organisationerne headspace, Sex & Samfund og Dialog mod Vold. Projektet blev finansieret af den nationale handlingsplan til bekæmpelse af psykisk og fysisk vold. Udover rådgivning omfattede projektet også en oplysningskampagne på sociale medier om kærestevold. De unge blev oplyst om, hvor vigtigt det er at sige fra og søge hjælp.

De tre organisationer har arbejdet med forskellige målgrupper

Sex & Samfund rådgav primært om konkrete seksuelle spørgsmål og grænsesætning, mens headspace rådgav om en bred vifte af emner, inklusivt usunde kæresterelationer. Dialog mod Vold gav målrettet psykologhjælp til unge, der havde været udsat for kærestevold.

I alt har 1536 unge modtaget hjælp i ”Voldsom Kærlighed”. Af dem har 214 fået et psykologforløb hos Dialog mod Vold, og 62 har desuden deltaget i gruppeterapi, hvor de fik mulighed for at dele deres oplevelser med hinanden.

De unge, vi har behandlet i Dialog mod Vold, havde det i udgangspunktet meget dårligt, da de søgte hjælp, og mange havde været udsat for omfattende vold. 39% af de unge rapporterede ved behandlingens start, at de havde overvejet at begå selvmord i løbet af det forgangne år. 21% havde gjort skade på sig selv én eller flere gange. Mange havde trods deres unge alder været i mere end ét voldeligt parforhold, og for en femtedels vedkommende havde volden været så alvorlig, at de havde været i kontakt med politi eller læge. Mange oplevede angst og PTSD-symptomer som følge af volden.

Markant bedre trivsel blandt de unge efter behandling

Projektet var en succes. De fleste fik det markant bedre i løbet af behandlingen. I gennemsnit havde de unge en score på 35 i WHO’s trivselsindeks, da de startede hos Dialog mod Vold. Med en score under 50 er man i risiko for angst og depression. Ved forløbets afslutning havde de i gennemsnit en score på 59.

Resultaterne fortæller os, at der fortsat er sårbare unge, der har brug for hjælp. Unge er mere sårbare og udsættes oftere for vold i nære relationer end ældre personer. ”Voldsom Kærlighed” gav dem et voldsfagligt tilbud, som ellers er en mangelvare. Det er derfor vigtigt at fastholde fokus på den unge målgruppe, nu hvor dette tilbud er slut. Som én af de unge sagde: kærestevold er ”et overset område”. ”Der er mange, der oplever noget lignende, det er bare ikke til at se”.

Det er helt afgørende for de unges fremtid, at de har et sted at henvende sig for at få hjælp, når de oplever vold i deres kæresterelationer. Det er med til at forhindre, at volden bliver en del af deres hverdag og potentielt føres med ind i voksenlivet.