Partnervold – Kommunernes praksis og indsats

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er plaster1-1024x547.jpg

Lev Uden Vold har udgivet rapporten: Partnervold – kommunernes praksis og indsatser ved vold i nære relationer. Susanne Nour Magnusson, der er direktør i AskovFondens indsats Dialog mod Vold og bestyrelsesformand for Lev Uden Vold udtaler i den sammenhæng ”Jeg hæfter mig især ved, rapportens klare anbefaling af, at der indføres krav om ambulant behandling til voldsudøvere for at forhindre gentagen vold og beskytte børn fra at vokse op i hjem præget af vold. Samt at rapporten peger på behovet for en national strategi med konkrete mål og retningslinjer for kommunernes arbejde med at nedbringe antallet af voldsudsatte. Jeg håber og appellerer til at disse anbefalinger bliver en del af det nye regeringsgrundlag” 

Lev Uden Vold lancerede i dag den 10. juni en ny undersøgelse. Titlen på undersøgelsen er ”Partnervold – kommunernes praksis og indsats”. Undersøgelsen viser, at langt de fleste kommuner ikke registrerer sager om partnervold. De mangler konkrete handlingsplaner og har ikke tilstrækkelig viden om vold i nære relationer. Eller som en kommunal leder siger i undersøgelsen: ”Det er tilfældigt hvilken støtte familien får ud fra det kendskab sagsbehandleren har til vold”.

Du kan læse hele undersøgelsen her

Susanne Nour Magnusson, der er nyudnævnt bestyrelsesformand for Lev Uden Vold, udtaler i den forbindelse: ”Det er en vigtig undersøgelse og den kommer på et vigtigt tidspunkt. Undersøgelsen afdækker kommunernes praksis og viser, at det er vilkårligt hvilken hjælp kommunerne tilbyder voldsudsatte børn og familier. Det er ikke acceptabelt. Der er behov for nationale minimumskrav til kommunerne og retssikkerhed til familierne, så man uanset om man bor i Næstved, Fåborg, Esbjerg eller Thy kan forvente samme hjælp”.

Flere evalueringer af tidligere nationale handlingsplaner for området har vist, at der på tværs af landets kommuner ikke er en ensartet tilgang til at håndtere sager om partnervold. Med denne nye undersøgelse kan vi desværre konstatere, at det stadig går i den forkerte retning.

Derfor skriver Susanne Nour Magnusson i dag i Altinget en kronik, som hele Lev Uden Volds bestyrelse er afsender på: ”Vi skal huske, hvor vigtig en indgang kommunerne er for borgere, der lever et liv præget af vold. Derfor er vi nødt til at diskutere kommunernes rolle igen og sørge for at skabe gode lovgivningsmæssige rammer for, at kommunerne tidligt kan opspore tegn på vold, er rustet til at håndtere voldssager og at vi fremover kan tilbyde voldsudsatte og voldsudøvere en mere nuanceret og bred tilbudsvifte, end det er tilfældet i dag”

Du kan læse hele kronikken her