Organisation

Dialog mod Vold tilbyder helhedsorienteret psykologbehandling til voldsramte familier

Dialog mod Vold er et behandlings - og kompetencecenter specialiseret i vold i nære relationer med afdelinger i København, Aarhus og Odense

Vi har siden 2002 hjulpet udøvere af vold i nære relationer med at bryde voldsmønstret og finde nye og ikke-voldelige måder at håndtere konflikter og svære følelser på. Samtidig hjælper vi voksne og børn der har været udsat for vold med at få bearbejdet konsekvenserne af volden og med at opbygge en værktøjskasse til et liv fri for vold.

Vores behandling er gratis, og et behandlingsforløb skræddersys til familien og det enkelte familiemedlem for at sikre det bedst mulige forløb og den bedst mulige effekt.

Al behandling udføres af specialuddannede psykologer.

Dialog mod Vold er en del af Askovfonden, som er en non-for-profit NGO, der arbejder for at hjælpe udsatte gennem at give dem styrken og modet til at tage ansvar for deres eget liv og det samfund, de er en del af.
Askovfondens administration, videnscenter og kommunikationsafdeling understøtter driften og udviklingen af organisationens seks afdelinger, herunder Dialog mod Vold. Dialog mod Volds direktør, Susanne Nour Magnusson, er en del af Askovfondens ledergruppe.

Financiering

Dialog mod Vold er del af NON-profit NGO’en AskovFonden. Vores arbejde er primært finansieret via finansloven. Derudover har vi samarbejdskontrakter med Kriminalforsorgen og Københavns Kommune samt en række eksternt finansierede projekter bla. med finansiering fra Ligestillingsafdelingen samt Østifterne og MaryFonden.