I marts måned rundede vi et år med coronavirus og nedlukninger i Danmark.
Det har betydet flere timer i hjemmet, og de mange restriktioner er gået hårdt udover voldsramte familier.

For nogle har nedlukningen gjort det vanskeligere at søge den hjælp, der er brug for, hvis de lever med vold i hjemmet. Det ser vi desværre tydeligt, både i vores arbejde i Dialog mod Vold og omkring os.

F.eks. er politiets udrykninger til husspektakler steget markant under nedlukningen. Derimod er antallet af underretninger om mistrivsel i familierne faldet. Der er altså en stor gruppe børn og familier, der lever i voldens skygge, men ikke får den nødvendige hjælp.

Vold i nære relationer har store konsekvenser, men det blev ikke tænkt tilstrækkeligt med i en nedlukningsplan af landet. Dette på trods af, at alt viser, at vold ikke viger for en pandemi. Det gør vi heller ikke i Dialog mod Vold.
I en tid som denne er det vigtigt, at vi står klar til at hjælpe dem, der har brug for os. Nedlukning af Danmark må ikke betyde nedlukning af krisehjælp. Vi sætter ind, hvor volden starter, og lige nu har vi grundet Covid-19 puljen øget kapacitet til at hjælpe flere voldsramte familier, både online og med fysiske psykologsamtaler.

Dialog mod Vold tilbyder vi gratis psykologbehandling til hele den voldsramte familie.

Ring til os på 35301717 og hør mere om vores behandlingstilbud.

Du kan få rådgivning på Lev Uden Volds nationale hotline døgnet rundt ved at ringe 1888.

Hvis du er i tvivl om du selv, eller en du kender, er udsat for vold, kan du følge linket her for at læse mere om de forskellige voldsformer.