Vi er meget glade og stolte over, at vi i Dialog mod Vold nu har fået etableret det nye Interventionscenter i Københavns politikreds.

Projektet skal støtte voksne, som er udsat for eller udøver vold i nære relationer, i samarbejde med Københavns Politikreds, kommunerne Frederiksberg, Dragør og Tårnby samt LOKK, Lev Uden Vold, Mødrehjælpen og Mandecentret.

Formålet er at opkvalificere frontlinje-personalet i politiet og kommunerne, så de kan opspore vold i nære relationer endnu hurtigere og dermed sikre tidlig hjælp til både udøvere og udsatte. Projektet tilbyder et kortere forløb på fem rådgivende samtaler hos enten Mødrehjælpen, LOKK, Mandecentret eller Dialog mod Vold – alt efter, om det er voldsudsatte kvinder, mænd eller voldsudøvere, der har brug for hjælp til at stoppe volden. Interventionscentret rammer derfor en bred målgruppe, der nu kan få en hurtig og fokuseret støtte.

I Dialog mod Vold arbejder vi hver dag på at stoppe og forebygge vold. Det gør vi ved at sætte ind der, hvor volden starter – hos udøveren.