Ny socialfaglig definition af psykisk vold

Psykisk vold i nære relationer er gentagne handlinger, som nedgør, ydmyger, krænker, manipulerer, truer eller isolerer. Handlingerne kan ske i affekt eller være planlagte og have til formål at kontrollere eller begrænse den voldsudsattes livsudfoldelse.

Definitionen

Definitionen er udarbejdet af en tværfaglig arbejdsgruppe nedsat af Lev Uden Vold. Der har været afholdt to seminarer, hvor ca. 50 fagpersoner, heriblandt medarbejdere fra Dialog mod Vold, har givet input til definitionens indhold og form.

Definitionen uddybes i et notat, som du kan læse her.

Definitionen er primært rettet mod socialfagligt personale, der arbejder med psykisk vold i nære relationer. Dog er beskrivelsen også til for at øge befolkningens bevidsthed omkring netop denne voldstype.

Baggrund

Efter at en række organisationer, heriblandt Dialog mod Vold, havde presset på, meddelte justitsminister Søren Pape Poulsen i januar 2018, at han ønsker en selvstændig bestemmelse i straffeloven, der tydeligt ulovliggør psykisk vold. En straffelovsparagraf er et første vigtigt skridt mod nedbringelses af psykisk vold. Men det er kun et første skridt. Det næste og afgørende skridt er at fagpersonale i kommuner, politi, sundhedsvæsen mv. har forståelse for hvad psykisk vold indebærer, hvordan den opspores og hvordan der bedst sættes ind med hjælp til både den, der udøver og den, der udsættes for psykisk vold. Det forudsætter en dybere forståelse for hvordan en relation med psykisk vold kan se ud, og hvilke dynamikker der kan udspille sig. Dialog mod Vold hilser derfor den socialfaglige definition af psykisk vold velkommen.

Lev Uden Vold afholder den kommende måned konferencer i både Odense og Aarhus for at udbrede kendskabet til definitionen. Her vil psykologer fra Dialog mod Vold præsentere Dialog mod Volds arbejde med psykisk vold i familier og mellem par, ud fra et helhedsorienteret perspektiv, hvor både udøver, udsat og deres børn får hjælp til at stoppe og bearbejde volden, samt til at komme videre til et liv fri for vold.