Den 1. marts byder vi Eva Kjer Hansen velkommen som direktør i AskovFondens indsats Dialog mod Vold.

Eva Kjer Hansen har fulgt arbejdet i Dialog mod Vold gennem sin karriere som folketingsmedlem og minister og har som social- og ligestillingsminister taget en række initiativer for at få nedbragt omfanget af vold i nære relationer.

Eva er uddannet Cand. polit. fra Københavns Universitet og har udover sit virke som folketingsmedlem og på diverse ministerposter også været medlem af byrådet i Kolding Kommune.

”Jeg glæder mig til sammen med teamet af dedikerede medarbejdere at hjælpe endnu flere familier til et liv uden vold. Med etableringen af behandlingstilbud i Slagelse og Esbjerg er Dialog mod Vold nu landsdækkende, og jeg håber, at flere kommuner vil blive opmærksom på, hvor gavnligt det er at forebygge og undgå vold.” – Eva Kjer Hansen

Dialog mod Vold er et landsdækkende tilbud, der stopper vold i familien gennem behandling. Vi ved, at der er større risiko for at børn, der vokser op med vold, selv bliver voldelige eller ofre for vold, derfor giver det god mening at sætte ind med behandling af voldsudøvere og deres familier, for at undgå at vold fortsætter i næste generation. Og samtidig kan samfundet spare mange udgifter til følgevirkninger af volden.

”Jeg glæder mig til at få Eva med på AskovFondens hold, og jeg er sikker på, at hun med sit engagement i at stoppe vold i familien og sin erfaring fra at skabe resultater, kan styrke Dialog Mod Vold fremadrettet.” – Helle Øbo, Adm. direktør i AskovFonden

AskovFonden er en social organisation, der hjælper mennesker, der er udsatte i Danmark. Vi er en apolitisk organisation med det formål proaktivt at udvikle relevante sociale løsninger, der skaber inklusion af udsatte i samfundet.

For yderligere information kontakt Kommunikationschef Katja Faurschou.

M/ 20 86 07 86

E/ katja@askovfonden.dk

W/ askovfonden.dk