Ny rapport om udøvelse af vold og effekten af vores behandling

Klik på billedet for at finde rapporten som pdf.

 

Det er med stor glæde, at vi i dag udgiver den nyeste rapport om effekten af vores behandling og en karakteristik af de voldsudøvere og voldsudsatte partnere, der har været i behandling i Dialog mod Vold.

I Dialog mod Vold har vi i snart 20 år været optagede af, hvordan vi kan bekæmpe vold mod kvinder og vold i familien. Vi var det første tilbud i Danmark, der arbejdede med at nedbringe antallet af voldshændelser ved at stoppe volden, der hvor den starter – hos udøveren. I dag tilbyder vi specialiseret psykologbehandling til både kvindelige og mandlige udøvere af vold i nære relationer og deres familie.

Vi har siden etableringen i 2001 lagt vægt på systematisk at indsamle viden om de voldsudøvere, vi har i behandling. Samtidig undersøger vi løbende, om behandlingen har den ønskede effekt og at volden stopper, så familien får en tilværelse uden vold. Det er netop denne viden vi deler i dag.

Rapporten er henvendt til fagpersoner, beslutningstagere og andre der er interesseret i at vide mere om hvem der søger behandling for udøvelse af vold, hvad der kan forklare den voldelige adfærd og hvilken effekt man kan skabe ved at tilbyde behandling.

Hvorfor er rapporten vigtig?

I Dialog mod Vold finder vi det vigtigt, at feltet vold i nære relationer er vidensbaseret. Rapporten tydeliggør, at vold i nære relationer er en kompleks problemstilling, der kræver en helhedsorienteret indsats, hvor både voldsudøveren, den voldsudsatte og børnene får den hjælp, de har behov for.

Rapporten understreger, at vold i nære relationer er forbundet med negativ social arv. Hvis vi skal nedbringe antallet af børn fra voldsudsatte familier, der selv bliver udøvere eller udsat for vold i voksenlivet, er der behov for systematisk opsporing og tidlig indsats. Det er muligt at stoppe volden og sikre voldsudsatte familier en tilværelse uden vold. Det viser vores opfølgende undersøgelse, der bygger på svar fra de voldsudøvere, der har gennemført et behandlingsforløb, og deres partnere.

Vi håber, at rapporten kan bidrage med ny viden til voldsområdet og kan danne grundlag for en videreudvikling og målretning af de mange vigtige indsatser, der i hele landet arbejder for at stoppe vold i nære relationer. Hvis feltet står sammen, kan vi stoppe volden og afhjælpe de langvarige skadevirkninger af vold for både børn og voksne i Danmark.

Hvad du kan læse om

Rapporten er inddelt i seks kapitler. I første kapitel kan du læse en karakteristik af udøvere i behandling hos Dialog mod Vold, hvor andet kapitel fokuserer på udøvernes barndom, vold i barndomshjemmet og mobning. Dernæst kan du i kapitel tre læse om volden, der er udøvet i voksenlivet. Det er første gang at Dialog mod Vold tegner en karakteristik af partnere i behandling, denne kan du læse om i kapitel fire. De sidste to kapitler fokuserer på effekten af behandlingen i Dialog mod Vold og resultater fra en opfølgende undersøgelse, der er blevet udført et år efter endt behandling.

Over de næste par måneder vil vi her på vores hjemmeside og på vores Facebook dykke ned i rapportens delkonklusioner. Hvis du vil kaste dig over rapporten i sin fulde længde, kan du få adgang til den her

God læselyst!

Behandlingen i Dialog mod Vold

Viden om vold