De fleste af de udøvere, der kommer i behandling i Dialog mod Vold, har på flere måder været udsatte i barndommen.

I vores nyeste rapport kan du læse om, at hele 48% blev udsat for mobning, da de gik i skole. Vi ved endnu ikke, om vold i voksenlivet har en direkte sammenhæng med mobning i skoletiden. Men tallet tyder på, at mobning i skoletiden er udbredt blandt voldsudøvere.

Mobning i skoletiden

I Statens Institut for Folkesundheds skolebørnsundersøgelse fra 2018 fremgår det, at det er omkring hver tyvende elev, der oplever at blive mobbet mindst et par gange om måneden. Det er altså langt færre, end hvad vi ser blandt den gruppe af personer, der har udøvet vold i voksenlivet.

En tredjedel af de udøverne, der var udsat for mobning, siger, at de blev mobbet i et sådant omfang, at det ofte eller altid var ubehageligt at gå i skole. De fleste blev mobbet over forholdsvis lang tid. 77% blev mobbet i minimum 1 år og 18% i løbet af det meste af deres skoletid.

I vores undersøgelse spurgte vi ind til, i hvilken grad det påvirkede dem at blive udsat for mobning i skolen. 33% svarer, at de blev mobbet i et omfang, så de ofte eller altid syntes, at det var ubehageligt at gå i skole. En fjerdedel søgte hjælp typisk hos en voksen i hjemmet, en lærer eller en pædagog.

En stor del af de udøvere, der blev udsat for mobning i skoletiden, har selv udsat andre for mobning. Det gælder for 56%. Det er altså cirka halvdelen af de udøvere, der har været udsat for mobning, der selv udsatte andre for mobning. Ligeledes er det cirka halvdelen, der blev udsat for mobning, men ikke udsatte andre.

Vi mangler viden

Det er første gang, at Dialog mod Vold har undersøgt mobning. Med den viden vi har, kan vi ikke entydigt pege på en sammenhæng mellem mobning og vold i voksenlivet. Men det er tydeligt, at mange voldsudøvere har været udsat i barndommen. Det ser vi på flere måder udover mobning. 41% af udøverne er eksempelvis vokset op i hjem med misbrug og 32% med familiemedlemmer, der begik kriminalitet.

Vi mangler generelt mere viden om i hvilket omfang faktorer som mobning, misbrug og kriminalitet i barndomshjemmet er forbundet med risiko for udøvelse vold i voksenlivet.

I Dialog mod Vold vil vi fortsætte med at indsamle viden om, hvorfor der udøves vold og hvad vi kan gøre for at bekæmpe vold i nære relationer.

Rapport om udøvere i behandling

Rasmussen, Mette et. al (2019). Skolebørnsundersøgelsen 2018: Helbred, trivsel og sundhedsadfærd blandt 11-, 13- og 15-årige skoleelever i Danmark. Statens Institut for Folkesundhed, SDU.