LEV UDEN VOLD – Hjælp til både udsatte og udøvere

AskovFondens afdeling Dialog mod Vold er en del af den nye landsdækkende enhed Lev uden Vold  (LUV) som skal stå for tilbud til voldsudsatte og voldsudøvere. Blandt andet via en national hotline, juridisk rådgivning og et efterværns pilotprojekt. Enheden skal også fungere som videnscenter, der indsamler og formidler viden og erfaringer til bl.a. fagfolk, der arbejder med vold i nære relationer.

Læs mere om LUV her

Hjælp til både udsatte og udøvere

Enheden Lev Uden Vold skal være en stemme i den offentlige debat og bidrage til, at vi får brudt tabuer. Vi skal åbent kunne diskutere indsatsen til voldsudsatte mænd, kvaliteten på kvindekrisecentre og behandlingen af voldelige familiemedlemmer og kærester, og hvordan vi forebygger vold i familien og nære relationer

For tusindvis af mænd, kvinder og børn er vold en del af hverdagen i hjemmet. Enten fordi de bliver direkte udsat for psykisk eller fysisk vold, fordi de er vidne til det, eller fordi de selv er voldelige over for deres nærmeste. Det er uacceptabelt. Derfor opruster vi nu med en ny national enhed mod vold i familien, der skal koordinere og styrke indsatsen, fortæller Mai Mercado og Karen Ellemann, der politisk står bag enheden.

“For første gang samler vi de mest vidende og erfarne aktører på voldsområdet. Mens Dannerhuset og LOKK (Landsorganisation af Kvindekrisecentre) har solid viden om især indsatsen på kvindekrisecentre, har Fundamentet fokus på mænd i krise, Dialog mod Vold har bl.a. erfaring med behandling af voldsudøvere og kærestevold, og Mødrehjælpen har lang erfaring med ambulante tilbud til mødre, der har forladt en voldelig partner, og også til deres børn.”

Læs her Børne- og Socialminister Mai Mercado og Ligestillings minister Karen Ellemanns debatindlæg i Jyllands Posten om den nationale enhed og hvorfor det er så vigtigt at forebygge vold, blandt andet ved at stoppe volden hvor den opstår, nemlig hos udøveren.

Vold kan være en følgesvend i generationer

Lev Uden Vold skal hen over de næste tre et halvt år skabe en bedre indsats og opmærksomhed omkring vold i familien og i nære relationer. Formålet er, at hjælpe langt flere voldsudsatte og voldsudøvere, mænd og kvinder og dermed både nedbringe antallet af voldsudsatte og de samfundsmæssige omkostninger, der er forbundet med volden. Samtidig at spare familierne for de skadevirkninger, der kan være voldens følgesvend i flere generationer.

“Jeg ser meget frem til, at vi i Lev Uden Vold kan styrke viden og værktøjerne om vold og voldsforebyggelse. Det er helt afgørende, at vi bliver bedre til at forebygge og stoppe volden tidligere gennem behandling, rådgivning, undervisning til fagfolk i tidlig opsporing, samt sidst, men ikke mindst, ved at nå ud direkte til de unge inden de stifter familie og får børn”, udtaler direktør i Dialog mod Vold, Susanne Nour Magnusson

På Folkemødet i Allinge lørdag den 17. juni kl. 17:00 afholder aktørerne i Lev Uden Vold en Folkemødelaunch af enheden. Her kan du høre mere om den nationale enhed, hvorfor det er vigtigt og hvad vi i Danmark ved om vold i nære relationer. Du kan møde aktørerne og høre hvordan de i fællesskab vil styrke indsatsen mod vold i nære relationer.

Eventen bliver afholdt i AskovFondens telt på Kæmpestranden J5.

Du kan tilmelde dig eventen her