Kursus i Lovgivning og Etik i arbejdet med højkonfliktfamilier

Der er mange etiske dilemmaer i det psykologfaglige arbejde med højkonfliktfamilier og familier hvor der er vold. I Dialog mod Vold er vi meget optaget af disse dilemmaer og vi vil meget gerne i dialog med kolleger, der arbejder med de samme dilemmaer, men måske med andre vinkler. Derfor holder vi til januar kurset ”Lovgivning og Etik” ved Jørn Nielsen. Jørn har været formand for Dansk Psykolog Forenings Etiknævn, og han har i en årrække undervist på den danske psykologforenings kurser ”Lovgivning og Etik” og ”Valg af interventionsformer – børneområdet”. Der er få ledige pladser på kurset.

Etikkens dilemmaer

Dette kursus vil, som kursustitlen afslører, have fokus på etiske og lovgivningsmæssige problemstillinger indenfor arbejdet med højkonfliktfamilier. Du vil blandt andet få viden om psykologloven og de etiske principper for nordiske psykologer. Kurset giver dig mulighed for at arbejde med etiske problemstillinger ud fra din egen praksis som psykolog. Derudover er kurset baseret på cases, hvilket vil sige, at det forventes at du er en aktiv deltager. Du vil blandt andet blive spurgt om at medbringe et aktuelt etisk dilemma, som vil blive taget op på kurset i anonymiseret form. Kurset vil give dig mulighed for at få nye vinkler på de udfordringer og dilemmaer du oplever i dit arbejde med højkonfliktpar og –familier.

Er du interesseret?

Kurset er for psykologer, der har en interesse for lovgivning og etik i arbejdet med højkonfliktfamilier. Kurset er også for psykologer, der blot mangler at gennemføre kurset ”Lovgivning og Etik” i forbindelse med deres specialistuddannelse.

 

Kurset finder sted den 10. og 11. januar 2019 i Odense.

 

Du kan læse kursusbeskrivelsen og finde alle de relevante informationer her.