Krisecentrene alene kan ikke stoppe volden. Gentagne gange søger kvinder og børn, der bliver udsat for psykisk eller fysisk vold, hjælp og ophold på landets krisecentre. Den vold, kvinderne og i nogle tilfælde mændene har oplevet, har store mentale og helbredsmæssige konsekvenser.

Krisecentrene hjælper hvert år mange voldsudsatte og børn med midlertidigt ophold, der kan give dem en pause fra volden i hjemmet. Men de kan desværre ikke stoppe volden alene.

En ny undersøgelse viser nemlig, at en stor del af de kvinder, der har opholdt sig på krisecenter, oplever nye voldelige episoder fra samme partner både under og efter opholdet. Især psykisk vold er udbredt.

Resultaterne er taget fra en undersøgelse af forekomsten af fysisk, psykisk og seksualiseret vold. Data er indsamlet blandt 150 kvinder på fire danske kvindekrisecentre.

Fundene i undersøgelsen understreger endnu en gang vigtigheden af forebyggende arbejde. Der skal sættes ind for at forhindre, at volden sker i første række, samt at den efterfølgende ikke får lov til at fortsætte. Når beboerne på krisecentrene flytter tilbage til deres voldelige partnere, kan den voldsudøvende udøve vold igen. Og det sker desværre ofte, så krisecenteropholdene gentager sig.

Det stopper vi i mange tilfælde i Dialog mod Vold ved – foruden partner og eventuelle børn – at hjælpe voldsudøverne til et liv uden vold. Vi mener nemlig, at vi bliver nødt til at sikre den rette behandling til voldsudøveren for at sikre, at antallet af voldsudsatte bliver mindre.

Du kan få gratis psykologbehandling til dig og din familie hos Dialog mod Vold

Ring til os på 35 30 17 17

Eller kontakt os på info@dialogmodvold.dk