KOM TIL TEMADAG OM VOLD I ETNISKE MINORITETSFAMILIER

Vold forekommer uanset etnicitet, religion og kultur, men i etniske minoritetsfamilier kan det handle om kulturel baggrund, manglende redskaber eller om familier med et højt belastningsniveau, eksempelvis traumatiserede forældre med flygtningebaggrund.

Denne temadag henvender sig til alle fagpersoner, der stifter bekendtskab med vold i etniske minoritetsfamilier, eksempelvis socialrådgivere, socialpædagoger, familiekonsulenter, skolelærere, pædagoger og frivilligorganisationer. Formålet er at støtte den forebyggende indsats og blive klædt på til at møde familier med vold i nære relationer.

Fra barnets perspektiv

På temadagen fokuserer undervisere fra Dialog Mod Vold og Røde Kors Akademiet på vold som begreb og konsekvensen for barnets udvikling af at vokse op i en familie hvor der vold – uanset om volden bliver begået mod barnet eller barnet er vidne til den.

Arbejdet med vold i etniske minoritetsfamilier kan være forbundet med usikkerhed hos fagpersoner. Derfor ønsker vi at sætte fokus på vold i etniske minoritetsfamilier– herunder give konkrete værktøjer til, hvordan du som fagperson kan indgå i en dialog om vold både med børn, familier og dine kollegaer.

Hvor og hvornår?

Temadagen finder sted 10. november kl. 9.30-16 København Ø
og 19. november 9.30-16 asylcenter Jelling

Prisen er 1495 kr. pr. person inkl. forplejning

Tilmeld dig her