Kærlighed er ikke kontrol

Hver tredje unge synes, det er svært at sætte grænser overfor kæresten og er derfor i fare for at blive udsat for psykisk vold.  Derfor har ligestillingsministeren Karen Elleman lanceret kampagnen ”Vold kan forekomme”. Kampagnen, der skal sætte fokus på psykisk vold i kæresteforhold, har til formål at bryde tavsheden og skabe rum for debat, så de unge blive bedre til at genkende tegn på psykisk vold.

En ny holdningsundersøgelse fra Epinion viser, at ca. 22 procent af unge kvinder i alderen 16-24 år har været i forhold, hvor de synes, at deres grænser er blevet overtrådt fysisk af deres kæreste, og ca. 33 procent har oplevet, at deres grænser er blevet overtrådt psykisk. For de unge mænd viser undersøgelsen, at 18 procent har været i forhold, hvor de synes, at deres grænser er blevet overtrådt enten fysisk eller psykisk.

Se ekspertfilmen, hvor Dialog mod Volds direktør Susanne Nour Magnusson taler om kontrol og psykisk vold her

Det er ikke alle former for vold, der giver blå mærker

Med filmen Kronhjorten sætter kampagnen fokus på psykisk vold og dens kendetegn. Filmen tager udgangspunkt i et ungt par og illustrer, hvordan psykisk vold og kontrol kan udspille sig i praksis.

I ekspertfilmen om kontrol og psykisk vold udtaler Direktør Susanne Nour Magnusson: ”Kærlighed er ikke kontrol, kærlighed er at ville at ens kæreste er fri”   

Hun fortsætter: ”Psykisk vold er bl.a. når man forsøger at kontrollere hinanden, mad og tøj er nogle af de typiske ting man kan kontrollere hos ens kæreste. Ved denne type af vold griber man ind i, hvordan personen ser ud eller er som person. Det påvirker integritetsfølelsen, man kan blive usikker på sig selv og på længere sigt blive usikker på om det er én selv, eller den anden der er noget galt med”

Den psykiske vold er mindst lige så skadelig som den fysiske vold. Psykisk vold kan forekomme i mange grader og kan udvikle sig over tid fra enkelt stående episoder til et systematisk kontrollerende mønster. Hvis man systematisk udsætter sin kæreste eller partner for kontrol er det psykisk vold, forklarer Susanne i filmen.

”I starten tænker man måske bare, han var nok jaloux ” eller ”måske var det min egen skyld”, men det er rigtig vigtigt at være opmærksom på om det er et mønster der gentager sig.

Hvis man er i tvivl om man er i et sundt kæresteforhold, er det vigtigt at tale om det og søge hjælp; og hvis det ikke virker er det et forhold man skal ud af, siger Susanne Nour Magnusson i filmen.

Anbefalinger til forebyggelse af psykisk vold

I Dialog mod Vold tilbyder vi samtalebehandling til unge (18+) og voksne. Både til den der udøver og den der udsættes for vold. Langt de fleste gange lykkes det os at hjælpe unge par, for dem er det stadig nyt at være i et parforhold og der er dermed rigtig gode muligheder for at ændre en voldelig adfærd og hjælpe dem til at udvikle en sund måde at være kærester på.

Dialog mod Vold tilbyder også foredrag og dialogbaserede workshops til ungdomsuddannelser – både til elever og lærere – hvor vi sætter fokus på vold i kæresteforhold, grænsesætning og god datingstil.

Dialog mod Vold hilser kampagnen ”Vold kan forekomme” og dens fokus på psykisk vold i kæresteforhold varmt velkommen.

I Dialog mod Vold har 3 anbefalinger til forebyggelse af psykisk vold, som vi håber at ligestillingsminister Karen Ellemann vil arbejde
videre med i sin opfølgning på kampagnen:

Grænsesætning skal på skoleskemaet helt fra de første skoleår og ”god datingstil” skal på skoleskemaet
for de lidt ældre elever i folkeskolen, det vil forebygge såvel kærestevold som social kontrol.

Forebyggelse i form af behandlingstilbud til unge der udøver kærestevold skal prioriteres, da det er den
eneste måde at stoppe unge der udøver kærestevold i at tage deres voldelige adfærd med når de danner familie og får børn

En særlig strafferetlig bestemmelse mod psykisk vold skal indføres i Straffeloven for at sende et klart signal om at psykisk vold er              uacceptabelt og ligeså alvorligt som fysisk vold.