Juridisk rådgivning åbner igen

Den 2. oktober var første officielle arbejdsdag i Lev uden Vold (LUV).

LUV er resultatet af et unik samarbejde indenfor voldsområdet mellem Dialog mod Vold, Danner, LOKK, Mandecenteret og Mødrehjælpen. Enheden skal blandet andet være med til at løfte vidensniveauet, udvikle og drive den nationale hotline samt et efterværnstilbud. LUV har desuden genetableret den juridiske hotline, hvor både fagprofessionelle, voldsudøvere og voldsudsatte kan få juridisk råd og vejledning.

Du kan læse mere om samarbejdet her

I Dialog mod Vold er vi stolte af at have været med til at etablere LUV. ”Jeg er så glad for at Lev Uden Vold nu er kommet op at køre og at der igen er juridisk rådgivning til udsatte og udøvere af vold i nære relationer. Som en del af bestyrelsen i Lev Uden Vold ser jeg frem til at vi får styrket indsatser og viden på feltet, især i forhold til forebyggelse og ambulant behandling” siger direktør Susanne Nour Magnusson.

LUVs mission er, at hjælpe flere voldsudsatte og voldsudøvere, mænd og kvinder og dermed både nedbringe antallet af voldsudsatte og de samfundsmæssige omkostninger, der er forbundet med volden.

Du kan besøge Lev uden Vold hjemmeside og følge dem på facebook.

Du kan også læse sekretariatsleder Lotte Grostøls debatindlæg her.