I dag findes der ingen rutinemæssig screening for partnervold hos gravide par i Danmark, selvom vi ved, at vold mod gravide kan have store konsekvenser for det ufødte barn. Det vil vi gerne lave om på.

I projekt Sammen uden Vold udvikler Dialog mod Vold i samarbejde med Mary Fonden en model for, hvordan jordemødre kan opspore partnervold blandt gravide par. Projektet forebygger, at børn fødes ind i familier med vold.

Du kan hjælpe os med vores arbejde med at stoppe vold. Dialog mod Vold er en selvstændig afdeling i AskovFonden og du kan støtte os ved at blive medlem af AskovFondens venneforening.

BLIV MEDLEM HER