Mange børn der oplever vold i barndomshjemmet risikerer at tage volden med sig ind i voksenlivet.

I Dialog mod Vold ved vi efter mange års erfaring med behandling til udøvere af vold og deres familier, at social arv har en betydning for vold i nære relationer. Volden kan være generationel. Det ved vi, fordi 71% af de udøvere vi har haft i behandling, selv er vokset op i hjem med vold.

Derfor arbejder vi for, at forebygge vold allerede inden et barn bliver sat i verden.

I projekt ’Sammen uden vold’ samarbejder Dialog mod Vold med Mary Fonden om at uddanne jordemødre i at opspore vold, mens familierne venter sig, så de kan få hjælp, inden barnet kommer til verden. Vi udvikler en ny screeningsmodel til at opspore vold i parforholdet, så det at spørge ind til vold bliver en naturlig del af konsultationen på lige fod med rygning og alkohol.

Samtidig opkvalificerer projektet den indsats, hvor de kommende forældre kan få støtte og rådgivning, så der er kompetent hjælp til familierne med det samme.

Håbet er, at både screeningsmodellen og den udvidede indsats i sidste ende kan implementeres på hospitaler i hele landet.

’Sammen uden vold’ er et samarbejde mellem Dialog mod Vold, Amager og Hvidovre Hospital, Mary Fonden, og Østifterne.