Ingen børn skal vokse op i et hjem med vold

Ny rapport viser omfanget af svigt af børn

I 2019 var der 6867 anmeldelser om fysisk vold mod børn ifølge en ny rapport fra Børns Vilkår. Det tal er steget hvert år siden 2014.

Samtidig svarer kun 50 procent af de adspurgte voksne, at de ville underrette om vold mod et barn, viser rapporten.

Tidlig opsporing af vold i familien

I Dialog mod Vold mener vi, at ingen børn skal vokse op i et hjem med vold. Derfor arbejder vi blandt andet sammen med Mary Fonden for, at bekæmpe vold i familier. Det gør vi i projektet Sammen uden Vold, hvor vi udvikler en model for opsporing af partnervold hos gravide par og en tidlig indsats til familier med voldsproblematikker. Modellen skal implementeres på Familieambulatoriet på Amager og Hvidovre Hospital – landets største fødested.

Igennem de kommende år vil Dialog mod Volds specialiserede psykologer oplære jordemødre på Familieambulatoriet i screeningværktøjer til opsporing af partnervold.

Det social – og sundhedsfaglige personale på Familieambulatoriet bliver ligeledes rustet til at håndtere voldsudsatte familier.

Sammen uden Vold er en del af projektet ’God start på familielivet’, der er et samarbejde mellem Mary Fonden, Amager og Hvidovre Hospital, Dansk Center for Mindfulness ved Aarhus Universitet og Østifterne. Ambitionen med projektet er, at stå med en testet og evalueret model for forløb i Familieambulatoriet, som skal kunne gøres landsdækkende og overføres til andre regioners tilbud til særligt sårbare gravide.