Hvad er vold i nære relationer?

Partnervold og vold i nære relationer er ikke kun et skænderi en gang imellem. Partnervold er voldelige handlinger, som gentager sig, og som udføres af én man har, eller har haft, et parforhold til.

Vold er en handling eller trussel, der – uanset formålet – er egnet til eller skader en anden persons integritet, eller som skræmmer, smerter eller skader personen – uanset om personen er et barn eller en voksen. Volden kan have samme effekt på andre personer, der overværer eller overhører handlingen. Dialog mod Vold hjælper voldsudøveren og familien med at takle konflikterne på ikke-voldelige måder.Vi tilbyder behandling både til mænd og kvinder der udøver vold. Behandlingen er gratis.

Læs mere om vold på Dialog mod Volds hjemmeside, eller på SISO – Socialstyrelsen