Et vigtigt skridt på vejen mod at stoppe vold i nære relationer er taget.

Direktør for Dialog mod Vold, Jesper Rønn-Simonsen, siger:
Jeg er rigtigt glad for at kunne meddele, at Dialog mod Vold har fået en ny bevilling til et samarbejdsprojekt om udvikling og udbredelse af nyt interventionscenter til voksne, der er udsat for eller udøver vold i nære relationer. Det betyder, at vi fremover vil kunne hjælpe endnu flere familier, der er ramt af vold.

Bevillingen til samarbejdsprojektet er givet med henblik på at etablere et nyt interventionscenter i Københavns politikreds, der kan hjælpe og opkvalificere frontlinje-personale i politiet og kommunerne til at opspore vold i nære relationer og dermed sikre hjælp til at udøvere og udsatte kan komme ud af volden på et tidligere stadie.

Samarbejdet er mellem Københavns Politikreds, kommunerne Frederiksberg, Dragør og Tårnby samt organisationerne Lev Uden Vold, Dialog mod Vold, LOKK, Mødrehjælpen og Mandecentret.

Dialog mod Vold arbejder for at forebygge at vold opstår og ikke mindst, at volden gentager sig. Det gør vi ved at sætte ind i, hvor volden starter – nemlig hos udøveren.

Det endelige mål med interventionsmodellen er at skabe en bæredygtig model, der kan være en varig indsats, der skaleres ud på landsplan til de øvrige politikredse i Danmark.

Kontakt os her.